De ChristenUnie Overijssel wil onderzoek naar flexibele woonvormen op recreatieparken

recreatieparkdonderdag 12 december 2019

Er is een onderzoek geweest naar de kwaliteit van recreatieparken in Overijssel. Uit dat onderzoek, “Vitale Vakantieparken” is naar voren gekomen dat een groot deel van de parken nog te behouden is voor recreatie. Een ander deel zal eerst een kwaliteitsslag moeten maken om de recreatieve markt te kunnen bedienen. De beschikbare investeringsruimte is vaak een knelpunt voor deze kwaliteitsslag.

Het ChristenUnie statenlid Arjan Hof houdt zich al langer bezig met dit onderwerp en houdt daarbij voor ogen dat in het Overijsselse coalitieakkoord een oproep staat om tot een verkenning naar de effecten van functieverandering van recreatiewoningen/ parken te komen om hiermee de problemen aan te pakken op de sociale woningmarkt.  Daarnaast constateert hij dat “ondermijning” nog te veel onder de radar blijft waardoor criminaliteit te veel ruimte lijkt te hebben op sommige parken.
Volgens Hof zal door gereguleerde huisvesting er meer grip op de situatie komen. Hof pleit voor een nader onderzoek naar wat ervoor nodig is om voor verschillende doelgroepen flexibele huisvesting toe te staan op recreatieparken. De ChristenUnie denkt dat tijdelijk ‘flexwonen’ voor doelgroepen, een onderdeel kan zijn van het vlottrekken van de woningmarkt. Ook zouden de parken hiermee een win-win situatie kunnen creëren waarbij tijdelijke flexibele huisvesting op recreatieparken een verdienmodel biedt om een vitaal recreatief eindbeeld te realiseren.

Hof heeft de Gedeputeerde gevraagd  hier een nader onderzoek naar te doen en hoopt dat het college de resultaten zal presenteren vóór het zomerreces van 2020.

« Terug