Arie de Niet beëdigd als burger lid Provinciale Staten Overijssel

arieburgerlid.jpgwoensdag 15 mei 2019

OP 15 mei is tijdens de Statenvergadering Arie de Niet beëdigd. Arie woont aan de rand van Deventer en dat heeft als voordeel dat je zo in het buitengebied bent. “Ik loop regelmatig hard en ren dan graag de stad uit om te genieten van Salland: boerderijen, natuur en landhuizen in een afwisselend landschap dat het verdiend beschermd te worden. En daar hoop ik in de provincie een bijdrage aan te kunnen leveren!” aldus het kersverse Burgerlid.

Arie geeft aan graag te willen bijdragen aan goed bestuur van Overijssel. “Dat betekent dat ik kritisch zal volgen wat het college van Gedeputeerde Staten doet, maar ook proberen de keuzes die worden gemaakt bij te stellen. Geld kan maar één keer worden uitgegeven en de prioriteit moet dan wel liggen bij thema’s waarvan ik vind dat ze belangrijk zijn: energie en klimaat, leefbaarheid, openbaar vervoer, duurzame werkgelegenheid. Daar moet een provinciaal bestuur het verschil maken voor de inwoners” vervolgt Arie zijn motivatie.

« Terug