Coalitievorming van start

Provinciehuiswoensdag 17 april 2019

Vandaag heeft informateur Geert Jansen zijn eindadvies bekend gemaakt over de coalitievorming in Overijssel. Vorige week bracht hij al een tussenadvies uit, waarin vermeld was dat er een korte verkenningsronde zou worden gehouden met de fracties van CDA, FvD, VVD, ChristenUnie en PvdA. Deze verkenningsronde heeft in de afgelopen week plaatsgevonden. En nu ligt er dus het eindadvies.

CDA, VVD, FVD, PvdA en de ChristenUnie in Overijssel gaan de komende tijd het gesprek aan om te onderzoeken of het mogelijk is om een coalitie te vormen waarin al deze partijen een plek hebben. In de gesprekken die komen zijn voor de ChristenUnie onze idealen leidend. Ons verkiezingsprogramma is onze inzet. De ChristenUnie heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. We streven naar een rendabele kringlooplandbouw en kringloopeconomie. We willen graag overstappen van fossiele brandstoffen op hernieuwbare energiebronnen, waarbij energiebesparing natuurlijk belangrijk is. De (sociale) woningbouw vraagt om een flinke impuls en we staan voor de uitdaging om onze mooie provincie leefbaar en sterk te houden. Ook als provinciale overheid zullen we voldoende oog moeten hebben voor mensen die niet gemakkelijk meekomen. Tegenstellingen in de samenleving moeten niet vergroot, maar verkleind worden.

Op basis van de gesprekken die we tot nu toe hebben gevoerd met de informateur en in de verkenningsronde, denken we dat er goede mogelijkheden zijn voor een coalitie met deze vijf partijen. Natuurlijk zijn er verschillen, maar we starten met de intentie om die te overbruggen. Uiteindelijk zal er een coalitieakkoord moeten liggen waarin onze idealen voldoende verwoord zijn, en zal er een stabiel en constructief bestuur gevormd moeten worden. Daar gaan we voor!

Zie ook eindadvies en tussenadvies

« Terug