ChristenUnie: waterkwaliteit hoger op provinciale agenda

rioolwaterzuivering.jpgdonderdag 14 maart 2019

De ChristenUnie Overijssel stelt vragen over de kwaliteit van het oppervlaktewater in de provincie. De fractie doet dat naar aanleiding van het onlangs verschenen rapport van Natuur & Milieu. Uit dat rapport blijkt dat de kwaliteit van het oppervlaktewater onder de maat is, zodat Nederland niet kan voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water. Het waterbeheer is ineffectief en versnipperd, zo constateert Natuur & Milieu. Statenlid Arjan Hof wil van het college van GS weten hoe de ‘watervlag’ er bij staat in Overijssel. Hof wil ook weten wat de gevolgen zijn voor de drinkwatervoorziening.

De Statenfractie van de ChristenUnie Overijssel vraagt aandacht van het college van GS voor deze zorgelijke problematiek, waardoor ook de biodiversiteit onder druk staat. De fractie heeft eerder  aandacht gevraagd voor de problematiek van medicijnresten in het water. Dat probleem is er nog steeds. Uit het onderzoek van Natuur & Milieu blijkt ook dat de riooloverstorten bij zware regenval voor problemen zorgt en dat bestrijdingsmiddelen nog steeds voor teveel vervuiling zorgen. Het is tijd dat de kwaliteit van het oppervlaktewater meer aandacht krijgt. Met de vragen aan het College van GS beoogt de ChristenUnie het vraagstuk van het waterkwaliteitsbeheer en een regionaal waterprogramma te agenderen. Statenlid Hof stelt daarom namens de ChristenUnie de volgende vragen:

  1. Kent het college van GS het rapport van Natuur & Milieu van 7 maart 2019? Gelden de conclusies van het rapport ook voor Overijssel?
  2. Is er een schets te geven van de waterkwaliteit in Overijssel? Op welke wijze wordt op die kwaliteit toegezien?
  3. Is er aanleiding om te verwachten dat ook het Overijssels oppervlaktewater in 2027 niet kan voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water?
  4. Welke maatregelen zijn en worden in Overijssel genomen om te kunnen voldoen aan de richtlijnen voor waterkwaliteit en welke aanvullende maatregelen zijn daarvoor nodig?
  5. Op welke wijze zijn de verantwoordelijkheden voor de waterkwaliteit in Overijssel belegd en wie houdt er toezicht op die waterkwaliteit?
  6. In 2021 moeten de KRW-doelen per provincie vastgelegd in een regionaal waterprogramma. Op welke wijze wordt dit in Overijssel voorbereid en wat is de stand van zaken? Is de provincie voornemens om niet alleen de grote oppervlakte wateren, maar ook de kleinere beken, watergangen en vijvers daarin mee te nemen?
  7. Wat betekent een slechte kwaliteit van het oppervlakte water voor de drinkwatervoorziening en hoe wordt dat gemonitord?

« Terug

Archief > 2019 > maart

Geen berichten gevonden