ChristenUnie ziet de kracht van langjarig industriebeleid

Industrie07-03-2019 16:43

“Industriebeleid had jarenlang een slecht imago, maar wat mij betreft tekenen we voor langjarig afspraken met de industriële sector in de regio. Industrie is techniek, schoon smart en innoverend. Het kan een geweldige bijdrage leveren aan circulaire en duurzame doelen”, aldus Jan Westert namens de ChristenUnie in Overijssel tijdens het industriedebat. “Maar dan moeten we de industrie ook omarmen. Overheid, onderwijs en ondernemingen moeten een sterk en slim netwerk vormen en krachten bundelen om de Overijsselse industrie krachtig en innovatief in te richten. Die afspraken moeten langjarig zijn, maar ook flexibel, zodat je qua doelstelling kunt bijsturen. Bedrijven moeten weten waar ze met de regionale overheid aan toe zijn. Stabiel en continuïteit in beleid en bestuur is voorwaarde.

De afgelopen jaren hebben we ons vooral op gefocust op groei en behoud van werkgelegenheid. De komende periode gaat het om een andere focus. We gaan steeds meer hechten aan circulair en schoon produceren. Minder materialen, duurzaam en herbruikbaar. Dat vraagt ook om andere vormen van eigenaarschap en financiering. Laten de Overijsselse regio’s daarin een koppositie innemen.  De energietransitie vraagt om innovatieve en sterke bedrijven. Om concurrerend te blijven moeten bedrijven gebruik maken van slimme technieken.

Goede man op de goede plek
En ons grootste probleem is de vakman in de techniek. De Human Capital Agenda was in de afgelopen periode een agenda om voldoende mensen aan het werk te krijgen. Nu wordt die agenda beheerst door de vraag ‘naar de goede man op de goede plek’. Vakmanschap is een concurrentievraagstuk aan het worden. De human capital is het vraagstuk van de industrie op alle niveaus. Technische opleidingen dichtbij en in samenspraak met de bedrijven zijn een voorwaarde. De ChristenUnie vindt dat je dan moet kunnen bouwen op een langjarig regionaal industriebeleid. Die inzet mag je van de provincie verwachten. De ChristenUnie zal daar graag aan meewerken.

Maar we vragen ook wat van bedrijven. Investeer zelf in mensgerichte technologie, zodat ook oudere werknemers mee kunnen. Technologie vraagt om hogere opleiding, maar in de toepassing kan technologie er ook aan bijdragen techniek ook voor lager opgeleiden toegankelijk blijft.

Investeer in het opleiden van de 45- en 55 plusser. Jongeren komen gemakkelijker aan een baan, ouderen nog niet snel genoeg. Laten we ons beter realiseren wat het maatschappelijk kost om oudere werknemers aan de zijlijn te laten staan. Zowel in termen van menselijk kapitaal, als financieel is dat een enorme verliespost voor de samenleving. Om- en bijscholing voor de 50-plusser moet de normaalste zaak van de wereld worden.  We praten er veel over, maar we moeten de handen ineen slaan en het vooral gaan doen.

Schaalgrootte
Overijssel kent een sterk MKB. Maar als ik de signalen van MKB-ondernemers hoor is schaalgrootte een issue in een tijd waar innovatie en Smart Industry een voorwaarde wordt om overeind te blijven. Bovendien is er hulp nodig om onze kennis te borgen en niet te laten weglekken naar landen als China e.a. De MKB-ondernemer heeft baat bij ondersteuning op dat terrein. De ChristenUnie wil graag dat de provincie als  regisseur van de regionale economie ook op dit terrein een sterke regionale ondersteuningsagenda vormgeeft.

« Terug

Archief > 2019 > maart

Geen berichten gevonden