Stichting Sibculo ontvangt Moderne Devotie Award van ChristenUnie

Klooster_Sibculo_overzichtwoensdag 29 augustus 2018

De Moderne Devotie Award van de ChristenUnie Overijssel gaat dit jaar naar het bestuur van de Stichting Klooster Sibculo. Fractievoorzitter Jan Westert van de ChristenUnie Overijssel geeft daarbij als belangrijk motief, dat dit bestuur actief en enthousiast bezig is de geschiedenis van het Klooster Sibculo te laten herleven en opnieuw onder de aandacht te brengen. De award zal op maandag 3 september in Sibculo worden uitgereikt door CU-leider Gert Jan Segers.

Ruim een jaar geleden bracht de Statenfractie van de Christenunie Overijssel een werkbezoek aan Sibculo. De fractie raakte onder de indruk van de inzet van de mensen van de Stichting Klooster Sibculo om het kloosterterrein en de geschiedenis weer tot leven te brengen. Bovendien kende het klooster een directe relatie tot de Moderne Devoten, waarvan Geert Groote en Thomas a Kempis belangrijke voortrekkers waren.

De belangstelling voor het werk van de Moderne Devotie is de afgelopen jaren toegenomen en het maatschappelijk gedachtengoed van de Moderne Devoten sluit nauw aan bij de christelijk-sociale lijn van de ChristenUnie, zoals delen in gemeenschap, ontwikkeling van talent en roeping, zorg voor de kwetsbaren, gelijkwaardigheid en gastvrijheid.

De ChristenUnie Overijssel heeft om die reden de Moderne Devotie Award ingesteld. De Statenfractie in  Overijssel rijkt de award jaarlijks uit aan personen of instellingen, die zich inzetten voor het levendig houden van  de beweging van de Moderne Devotie. De eerste award ging in 2015 naar Mink de Vries, de coördinator van het gedachtegoed.

Jan Westert, fractievoorzitter van de Overijsselse Statenfractie: ‘We reiken dit keer de vierde award uit aan het bestuur van de Stichting Klooster Sibculo. Daarmee willen we als partij onze waardering voor de toewijding en inzet van dit vrijwilligerswerk onderstrepen.  Het Klooster van Sibculo was ooit een zeer belangrijk klooster met een internationaal netwerk. Het klooster heeft veel bijgedragen aan de ontwikkeling van de omgeving van Sibculo en die waarde verdient ook nu nog onze belangstelling. Juist voor dorpen als Sibculo is deze geschiedenis waardevol om in onze moderne tijd levend te houden. Het draagt bij aan de leefbaarheid van het platteland.”

De uitreiking van de Moderne Devotie Award vindt plaats op maandag 3 september om 18.30 uur.  Dan vindt er een korte rondleiding plaats op het voormalig kloosterterrein. Daarna krijgt de Stichting de gelegenheid zich te presenteren en zal de uitreiking van de prijs

worden gedaan door Gert Jan Segers. De bijeenkomst is openbaar en wie er bij wil zijn is van harte welkom. Na de prijsuitreiking zal Gert Jan Segers de Jan Rietkerklezing verzorgen met als titel ‘Van een neoliberale naar een coöperatieve maatschappelijke agenda’. 

Aanmelden graag via modernedevotie@overijssel.christenunie.nl

« Terug