ChristenUnie dringt aan op beëindigen illegale handel circuit witgoed afval naar Afrika.

afval_witgoed_etcwoensdag 11 juli 2018

Er blijk een (omvangrijk) handelscircuit te zijn waarbij koelkasten en andere witgoed apparaten naar landen als Ghana en Nigeria worden getransporteerd. De goede metalen worden terug gehaald naar Nederland, maar het vaak giftige afval blijft in deze Afrikaanse landen achter. Deze vorm van handel is illegaal en is ontstaan doordat er bedrijven zijn die legaal het witgoed mogen verwerken maar onvoldoende capaciteit hebben en daarom de “handel” doorverkopen aan onbevoegde bedrijven. Deze verschepen op hun beurt de handel naar Afrika.

Het ChristenUnie staten lid Sybren Stelpstra, die deze informatie ter ore kwam via de Provincie Drenthe vindt dat er een einde moet komen aan deze ronduit schadelijke handel. Hij heeft daarom hier vragen over gesteld aan de verantwoordelijke gedeputeerde in Overijssel. Het blijkt zelf zo te zijn dat in het Overijsselse Deventer een illegale handelaar gevestigd was. Justitie en politie hebben het bedrijf opgerold nadat deze via het traject van Drentse handelaren was ontdekt.

Stelpstra wil weten of GS op de hoogte is van dit soort illegale transacties en of “Overijssel” betrokken was bij de actie in Deventer. Ook wil het ChristenUnie Statenlid weten of  GS een soortgelijk of ander beleid en acties initieert, zoals in Drenthe. Voor dat dit niet het geval is of zij daartoe bereid is. Verder wil hij weten op welke wijze GS bekend maakt dat zij actie voert dan wel zal voeren om een einde te maken, dan wel te voorkomen, dat deze illegale handel plaats vindt.

Uit de actie in Drenthe en Deventer bleek dat er veel containers zijn getraceerd. De aanvoer naar Ghana is daardoor sterk afgenomen, maar omdat de totale omvang onbekend is, maakt dat de ChristenUnie aandringt op snelle beantwoording van de vragen, waarna eventueel verder actie kan volgen.

« Terug