Aanpak verpaupering recreatieparken in gang gezet maar roept ook vragen op.

recreatieparkwoensdag 23 mei 2018

In een brief, in reactie op de motie Hof over verpaupering recreatieparken, stelt GS dat op een aantal parken in onze provincie criminele activiteiten plaats vinden. Op sommige recreatieparken is sprake van witwaspraktijken, mensenhandel, heling en druggerelateerde criminaliteit.

Het ChristenUnie statenlid Arjan Hof heeft in de Provinciale Staten vragen gesteld.

  1. Wanneer kan PS de eerste resultaten tegemoetzien van uw ingezette pilots?
  2. Heeft de genoemde criminaliteit op recreatieparken een eigen aanpak nodig?
  3. Zijn er provinciale instrumenten tot uw beschikking waardoor of waarmee deze criminaliteit kan worden bestreden?
  4. Bent u op de hoogte of wordt u op de hoogte gehouden van de huidige aanpak van juist deze criminaliteit op deze plek?

Handhaving is een zaak van gemeenten en GS zegt toe dat zij toeziet op de voortgang. Alle uitkomsten van de pilots zal worden gedeeld met Provinciale Staten.

« Terug