In 2020 viert Nederland ‘75 jaar herdenking en bevrijding’

zwolle-bevrijding-14apr45vrijdag 30 maart 2018

In het hele land wordt hiernaartoe gewerkt. In Overijssel worden verschillende initiatieven ontplooid. Echter, valt het op dat de provincie nog geen acties heeft ondernomen. ChristenUnie, CDA, D66 en de SP hechten veel waarde aan het Nederlands erfgoed en daarmee aan de herinneringen van de Tweede Wereldoorlog, onze vrijheid. In Overijssel zijn vele sporen van oorlog en bevrijding zichtbaar. De Overijsselse samenleving zorgt ervoor dat we onze geschiedenis niet zullen vergeten en laat het waar mogelijk ‘herbeleven’.

Een samenwerkingsverband tussen het Historisch Centrum Overijssel (HCO), de Canadese begraafplaats in Holten, het Memorymuseum in Nijverdal en het Bevrijdingsfestival Overijssel (BO) is hiervan een voorbeeld. Deze initiatiefnemers zorgen nu al voor de ontwikkeling van musea, monumenten en herinneringstoerisme in relatie tot de Tweede Wereldoorlog. Zij zijn bezig om met (innovatie van) educatie en debat vooral jongeren te betrekken bij onze geschiedenis en bevrijding. Onderwerpen die hierbij horen zijn de democratie, rechtsstaat, antidiscriminatie en vrijheid van meningsvorming. Allemaal waarden die ons toebehoren. Naast deze educatieve initiatieven verwachten zij ook een toename van het aantal toeristen. Herinneringstoerisme zal in de aanloop naar 2020 ’75 jaar herdenking en bevrijding’ onze aandacht vragen. In het stimuleren en ondersteunen van initiatieven in dit kader, zien wij een rol weggelegd voor de provincie.

De ChristenUnie, CDA, D66, en de SP willen graag weten hoe GS tegenover ’75 jaar herdenking en bevrijding’ staat en daarmee het behoud van het Nederlands erfgoed voor wat betreft de Tweede Wereldoorlog en heeft de volgende vragen:

  1. Is het college van GS voornemens om actief betrokken te zijn bij ’75 jaar herdenking en bevrijding’ Zo ja, op welke wijze wil het college dit vorm geven? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het college van GS op de hoogte van voornoemde samenwerking tussen het HCO, het BO, de Canadese begraafplaats en het Memorymuseum? Zo ja, is het college bereid om daarin te ondersteunen en financieel bij te dragen? Zo nee, wat is hiervan de reden?
  3. Is het college van GS bekend met meerdere initiatieven die in de provincie in dit kader ontwikkeld worden? Zo ja, om welke initiatieven gaat het? Op welke wijze krijgen deze initiatieven ondersteuning van de provincie? Zo nee, bent u bereid om deze initiatieven voor de provincie Overijssel in kaart te brengen?
  4. Is het college van GS bereid om voor de provincie Overijssel breed een (duurzaam) programma inzake herinneringstoerisme in te stellen? Op welke wijze zou het college dit programma willen vormgeven? Zo nee, kunt u dan uitleggen waarom u dit niet gaat doen en wie dit volgens u wel zou moeten oppakken?

« Terug