PS Overijssel wil kortere termijn winvergunning NAM voor Hardenbergs gas

gaswoensdag 07 maart 2018

Een Provinciale Staten is unaniem voor het terugbrengen van de termijn van de vergunning voor het winnen van Hardenbergs gas door de NAM. In navolging van de Hardenbergse raad adviseren ook de Staten geen vergunning af te geven voor een termijn van dertien jaar, maar voor de duur van 3 jaar vanaf de nieuwe vergunningsperiode in 2020.

Advies naar minister
Op 6 maart bespreekt het college van GS de gaswinning in Hardenberg en formuleert zij het advies aan de minister. Nu zowel de raad van Hardenberg als een meerderheid van Provinciale Staten aangeeft niet voor een lange verlenging van de vergunning te zijn, vertrouwen zij er op dat Gedeputeerde Staten dit advies over zal nemen in het advies richting het ministerie Economische Zaken en Klimaat. Zowel de raad van Hardenberg als Provinciale Staten zetten naast een kortere winningstermijn vol in op continue monitoring en metingen.

« Terug