Staten Overijssel en gemeenteraad Hardenberg kunnen gezamenlijk optrekken bij gaswinning

gaszaterdag 06 januari 2018

In het adviestraject over de gaswinning in Hardenberg hebben de Provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg een rol. Beide hebben hun eigen verantwoordelijkheid, maar afstemming daarin is van groot belang. Dat is dan ook de reden dat de provinciale en gemeentelijke fracties van de PvdA en ChristenUnie voorstellen om samen als provinciale Statenleden en gemeentelijke raadsleden op te trekken rond de informatievoorziening en de besluitvorming m.b.t het te geven advies.

In de Provinciale Staten zullen de initiatiefnemers, Anneke Beukers van de PvdA en Sybren Stelpstra van de Christenunie dit de andere fracties adviseren. De fracties van deze partijen in de gemeenteraad van Hardenberg zullen dit zelfde doen. Concreet kan dat dit vorm krijgen in gezamenlijke informatiesessies en besluitvorming m.b.t. het advies. Dat laatste kan in zelfs de vorm van een gecombineerde staten en raadsvergadering. Eerder al werkten staten en raden samen in informatiesessies betreffende lekkages bij AKZO en de besluitvorming rond vliegveld Twente. Ook daar werd de besluitvorming nauwkeurig afgestemd zodat voorkomen werd dat de ene overheid op de ene dag totaal iets anders zou besluiten dan de andere op enkele dagen later.

« Terug