Werkbezoek Rova maakt duidelijk dat we nog wel een flink eind weg zijn van de circulaire economie!

Rova0_6-12-2017woensdag 06 december 2017

Een brede delegatie van de ChristenUnie bracht een inspirerend bezoek aan de Rova in Zwolle. Het doel van het dit bezoek was om meer verdieping te krijgen in de problematiek van afval. Hoewel er nog veel vraagstukken onbesproken zijn gebleven heeft het bezoek ruimschoots gebracht wat er van verwacht werd.

De Christenunie kwam met een 10 personen sterk gezelschap bestaande uit vertegenwoordigers van de fracties van Provinciale Staten, gemeente Staphorst, Hardenberg, Kampen en Dalfsen. De onderwerpen die aan de orde kwamen waren:
- rol van ROVA en gemeenten in de circulaire economie en duurzaamheid;
- producentenverantwoordelijkheid;
- pmd-discussie; hoe zinvol is gescheiden inzamelen van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons;
- doelstellingen op gebied van afvalscheiding;
- voormalige stortplaatsen, opruimen, verwerken.

Onder andere als gevolg van de handige marketing aanpak van fabrikanten maakt dat consumenten van alles verpakt kunnen kopen. Wie is daarbij nu verantwoordelijk voor het afval? Steeds meer producenten gaan zich realisreen dat we maar niet eindeloos vanaf een eilandje verpakkingen kunnen blijven pompen in de maatschappij. Er moeten afspraken komen waarbij er uiteindelijk een circulair systeem komt en alle gebruikte materialen weer opnieuw gebruikt gaan worden. Geen afval meer is daarbij het ultieme einddoel. Er is echter nog een lange weg te gaan, zo bleek ons vandaag maar eens weer. Desondanks goed om er blijvend aandacht aante geven. De Rova, als uitvoeringsorganisatie van 23 gemeenten is daarbij een bron van inspiratie en deskundigheid. Het afval van bijna 850.000 personen wordt door de Rova opgehaald en verwerkt. Slechts een klein deel wordt nog gestort omdat er geen andere methode is.  Het was een leerzaam bezoek waarin duidelijk was dat er nog veel werk is te doen. Het is mogelijk om een 100% circulaire economie te krijgen maar dat einddoel is nog wel een eind weg.

« Terug