Herindeling luchtruim ivm Vliegveld Lelystad moet sneller!

Vliegtuig op schiphol.jpgmaandag 02 oktober 2017

Afgelopen donderdag, d.d. 28 september, heeft in de Tweede Kamer demissionair staatssecretaris Dijksma zich uitgesproken over de vliegroutes en opening Lelystad Airport. Daarin heeft zij aangegeven dat herindeling van het luchtruim niet mogelijk is voor 2023 en de openingsdatum van april 2019 van Lelystad Airport een gebonden datum is. Een grote meerderheid van de Kamer heeft zich hier achter geschaard, ondanks de zeer kritische geluiden in de eerste termijn van het Algemeen Overleg op 21 september jl. Waaronder de beoogde coalitiepartijen.

Verschillende provinciale staten fracties te weten het CDA, D66, VVD en de ChristenUnie hebben de staatsecretaris wij laten weten dat zij kritisch blijven ten aanzien van de huidige routes. De korte termijn oplossing die de Staatssecretaris voor ogen heeft is een route met veel consequenties. Deze vliegroutes kennen op veel plekken te lage vliegroutes,  gaat ten koste van stiltegebieden, parasportactiviteiten op vliegveld Teuge en draagt niet bij aan de regionale economie in de betrokken provincies.
De uitleg die nu wordt gegeven door de betrokkenen op de gegeven informatieavonden en door de staatssecretaris in de Tweede kamer hebben ons als provinciale politici niet kunnen overtuigen. De fracties zijn niet tegen de opening van Lelystad Airport, wel hebben wij grote moeite met de  nadelige gevolgen van de huidige routes.

Gezamenlijk roepen zij de Staatssecretaris nadrukkelijk op de  komende 2 jaar alle energie te zetten op het versnellen van de herindeling van het luchtruim en de openingsdatum van Lelystad Airport ná herindeling in uw planvorming op te nemen. Tijdige en gelijkwaardige betrokkenheid en inspraak van belanghebbenden ten aanzien van de herindeling zal hierbij uitgangspunt moeten zijn.

Opmerkelijk is hierbij dat de gezamenlijke statenfracties van zowel Overijssel, Gelderland als ook Friesland dit per brief aan de Staatssecretaris kenbaar hebben gemaakt.

Brief aan onderhandelende partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie Klik hier

« Terug