Detailhandelsvisie Overijssel mag wel tandje scherper

leeg_winkelpandwoensdag 07 juni 2017

De ChristenUnie Overijssel vindt dat de detailhandelsvisies van Overijssel wel een tandje scherper mag. Dat zegt fractievoorzitter Jan Westert in reactie op het SER-advies over de detailhandel. Het college van GS reageert wat de CU betreft te luchtig.

De Overijsselse winkelleegstand is een van de hoogste van Nederland. Op Limburg na staat Overijssel bovenaan het provinciaal leegstandslijstje. De ChristenUnie is blij met de initiatieven die de provincie aanjaagt, met name de stadsweging kan op steun rekenen. Maar de fractie heeft ook vragen of het beleid wel werkt. Het SER-advies stuurt aan op aanscherping. De ChristenUnie deelt die lijn. Het mag allemaal wel een tandje scherper en met iets minder gepraat. Zo vraagt de Christenunie zich af of een binnenstadsfonds niet veel zou helpen in deze problematiek. Meer dan hier en daar een stadscheque. Dat oogt volgens  de ChristenUnie net als een VVV-bon. Je geniet ervan, maar lost het ook echt wat op? En moet voor binnenstedelijke herstructureringsoperaties de HMO niet meer armslag krijgen, zo is de vraag van de Christenunie. De grens om wat te doen begint pas bij een miljoen euro voor de HMO. De ChristenUnie wil die grens wel verlagen.

Bovendien vindt de ChristenUnie dat het ruimtelijk instrumentarium wel wat stoerder kan worden ingezet. De provincies vraagt bij bedrijventerreinen om regionale aanpak en afspraak van gemeenten. Die lijn moet volgens de Christenunie ook gaan gelden voor de binnenstedelijke winkelcentra. De ChristenUnie brengt haar visie op de detailhandel op 7 juni in bij de commissie economie van de provincie.

« Terug