Onderzoek naar verpaupering recreatieparken en zorg over tekort sociale huurwoningen.

Arjan Hof.jpgwoensdag 12 april 2017

De afgelopen periode heeft de ChristenUnie zich verdiept in de problematiek rondom recreatieparken in Overijssel. Hierbij ging het in eerste instantie om de vraag om daar permanent wonen toegestaan moet worden maar tijdens de discussie met lokale bewoners, bestuurders en ambtenaren bleek dat er meer speelt.

Recreatiewoningen worden ook gebruikt voor opvang van bijvoorbeeld mensen die in scheiding liggen of door (buitenlandse) arbeiders die er relatief goedkoop hun "werk"woning hebben gevonden. Daarnaast is er sprake van criminaliteit en heeft de sexindustrie in een enkel geval de parken gevonden.
Al met al kan een park snel gaan verpauperen. Het ChristenUnie statenlid Arjan Hof heeft een motie ingediend waarin de provincie wordt gevraagd dit probleem minitieus in kaart te brengen.

Ook vraagt de heer Hof extra aandacht voor het grote tekort aan sociale huurwoningen waardoor mensen min of meer gedwongen worden om een vlucht te nemen naar bijvoorbeeld een recreatiepark.

« Terug