ChristenUnie stelt vragen over verdeling Vaarbijdrage riettelers Wieden-Weerribben

aan de keukentafel met henk boxum.jpg11-03-2022 12:02

In 2020 is besloten dat de riettelers in de Wieden/Weerribben gebruik kunnen maken van de Vaarbijdrage. Dat is een subsidie voor het beheer van rietlanden die alleen over het water bereikbaar zijn. Gebleken is dat deze Vaarbijdrage niet volledig aan de riettelers wordt uitgekeerd. Renate van der Velde, fractievoorzitter van de ChristenUnie Overijssel, stelt hier vragen over.

De Vaarbijdrage is enkele jaren geleden in het leven geroepen omdat de vergoeding voor het beheer van veenmosrietland halveerde. Dit was een groot probleem in de Wieden-Weerribben, waar een groot deel van het rietland bestaat uit veenmosrietland. Het natuurbeheer en de inkomenspositie van de riettelers kwamen hierdoor zwaar onder druk te staan. Omdat er landelijk gewerkt wordt met een bepaalde vergoedingensystematiek kon de provincie niet zomaar de hoogte van de vergoeding aanpassen. Daarom is in 2020 besloten de Vaarbijdrage open te stellen, waardoor voor veel riettelers alsnog een goede vergoeding voor het natuurbeheer dat zij verrichten verstrekt kan worden.

De Vaarbijdrage is opgenomen in de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Overijssel (SNL). Echter blijkt nu dat deze vergoeding voor 20% aan de TBO’s wordt toegekend en voor 80% aan de riettelers. Door de riettelers worden hier terecht vraagtekens bij gezet. Wout van de Belt, rietteler en woordvoerder namens de riettelersvereniging ‘de Wieden’: “Het is ons volstrekt onduidelijk wat de TBO’s doen voor dit geld. De TBO’s maken geen extra kosten door het openstellen van de Vaarbijdrage, dus waarom zouden zij 20% van de vergoeding moeten krijgen? De TBO’s ontvangen ook 100% voor hun monitoring-en toezichtbijdrage, wat logisch is omdat TBO’s deze taken ook volledig doen”.

De ChristenUnie-fractie van Overijssel vraagt zich hetzelfde af. Bovendien is gebleken dat de SNL-regeling twee keer kort achter elkaar gewijzigd is en dat de verdeling van 20% en 80% op dit moment niet in de huidige regeling staat voor de Vaarbijdrage. De fractie wil weten of dit betekent dat de riettelers nu wél 100% van de vergoeding uitgekeerd krijgen. “Het is niet goed als regelingen om de klipklap wijzigen” zegt Renate van der Velde, “omdat de riettelers en de TBO’s op deze manier niet goed weten waar ze aan toe zijn. Het kan niet zo zijn dat de een wel 100% krijgt en de ander niet, enkel omdat de regeling steeds wijzigt”. De ChristenUnie-fractie heeft hierover schriftelijke vragen ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten.

Ook de ChristenUnie-fractie in Steenwijkerland maakt zich hard voor een oplossing. De fractie draagt de riettelers én de natuur in de Wieden-Weerribben een warm hart toe. Raadslid Henk Boxum: “Ik steun het pleidooi van de riettelers om de Vaarbijdrage volledig te ontvangen. De riettelers maken de kosten en hebben dus ook recht op de vergoeding. Dat is niet meer dan logisch.

« Terug