ChristenUnie blij met quickscan lokale media

IMG_1581.jpg22-02-2022 11:43

De ChristenUnie is blij met een quickscan naar de kracht van de lokale media. Commissaris van de Koning, Andries Heidema, deed die toezegging in de commissie waar de lokale media door D66, ChristenUnie en andere partijen waren geagendeerd. Jan Westert is blij met de toezegging, dat er een andere rapportage komt.

In november was in de commissie door de ChristenUnie al aandacht gevraagd naar de kracht van de lokale media. Ook de fractie van D66 bleek zich toen te hebben gemeld naar aanleiding van een brief over de noodzaak van een journalistiek platform. “Van het plan van de ChristenUnie om een motie in te dienen, heb ik toen afgezien”, aldus Westert. We hebben besloten om samen met andere partijen op te trekken en eerst het onderwerp te agenderen voor een commissiebehandeling. In de motie wilde de ChristenUnie in aansluiting op eerdere initiatieven van de fractie aandacht vragen voor de positie van de lokale journalistiek en media. Het probleem van de lokale media is de schaalvergroting van kranten en radio en tv. Daardoor ontstaat er een gat, waardoor lokale informatievoorziening uit de haarvaten van de samenleving niet goed meer kan worden vormgegeven.

Tijdens de commissievergadering werd dat nog eens beeldend geschetst vanuit het dorp Luttenberg. Lokale media draait vrijwel op vrijwilligers en moet worden georganiseerd met kleine budgetten. Terwijl juist de lokale gemeenschap en democratie gebaat is bij goede en onafhankelijke berichtgeving. De ChristenUnie wil graag weten in hoeverre er nog ‘witte vlekken’ in Overijssel zijn. Hoe deze media in staat zijn om hun werk goed te verrichten en of een journalistiek platform daarbij behulpzaam kan zijn. Westert vroeg in dat kader om een scan, waarin een nader beeld over de kracht van de lokale media wordt geschetst: “Juist deze vorm van journalistiek kan een waardevolle bijdrage leveren aan de leefbaarheid van dorpen en streken in Overijssel”, is de mening van ons statenlid. De ChristenUnie is blij dat het college de handschoen oppakt en een nadere toezegging heeft gedaan.

« Terug