Fractie bezoekt Taalpunt Steenwijkerland

20211006 - laaggeletterdheid.jpgwoensdag 06 oktober 2021

De fractie van de ChristenUnie bezocht onlangs samen met andere Statenfracties het Taalpunt in Steenwijkerland. Tijdens dit werkbezoek is ook gesproken met bedrijven die investeren in laaggeletterheid en basisvaardigheden van hun medewerkers.

Statenlid Jan Westert: “Goed om te zien met hoeveel energie en betrokkenheid die problematiek wordt aangepakt. Als het om laaggeletterheid gaat ook met de inzet van veel vrijwilligers.” De coördinator van het Taalpunt vertelde dat laaggeletterheid veel voorkomt en dat mensen daar niet zo gemakkelijk mee naar buiten komen. Laaggeletterheid zorgt in onze samenleving voor veel problemen, zeker omdat het samen opgaat met ontbrekende digitale vaardigheden. Steeds meer gebeurt online. Bank, bus en belastingdienst: ze zijn er voor je, maar je hebt wel basisvaardigheden nodig om dit goed te kunnen gebruiken. Om mee te kunnen doen in onze technologisch ingestelde samenleving kun je zonder digitale vaardigheid niet meedoen. Mensen weten hun ontbrekende vaardigheid te verbloemen, omdat een partner of familie dat oplost. Als daar een schakel wegvalt, wordt het soms ineens heel zichtbaar.

Taal-mavo

Het Taalpunt Steenwijkerland werkt met bijdragen van gemeente en provincie aan die problematiek. Dat is maatwerk. Structureel zou het meer in het onderwijsaanbod verankerd moeten worden. Westert: “Daar ligt de basis voor een leven lang leren. Investeer in die basisvaardigheden of een taal-mavo”. In het provinciaal programma wordt in het kader van het arbeidsmarktbeleid ook geïnvesteerd in basisvaardigheden. De noodzaak daarvoor kwam onder onze aandacht in een rapport van de SER Overijssel. De ChristenUnie is een warm voorstander van deze investering. In Steenwijkerland maakten bedrijven en instellingen duidelijk dat het onontkoombaar is dat zij ook zelf investeren in basisvaardigheden van in hun medewerkers.

Westert: “Meedoen betekent dat werknemers zich op het punt van basisvaardigheden moeten blijven ontwikkelen. Op de krappe arbeidsmarkt van nu en morgen kunnen bedrijven het zich niet permitteren dat medewerkers zich niet blijven ontwikkelen of afhaken, omdat zij onvoldoende de basisvaardigheden beheersen.”
De fractie van de ChristenUnie is blij met de stevige inzet van de provincie om te investeren in laaggeletterheid en basisvaardigheden. Maar breder: dit aanbod hoort ook thuis op een landelijke onderwijsagenda een leven lang leren. Westert: “Ik blijf het triest vinden dat de coördinator van het Taalpunt meldde dat sommige kinderen ‘laaggeletterd’ de basisschool verlaten. Er is veel werk aan de winkel.”

« Terug