‘Lessen leiden tot Ressen’

Sybren Stelpstra.jpgzaterdag 17 juli 2021

Statenlid Sybren Stelpstra heeft bij de laatste bijeenkomst van de Regionale Energie Strategie (RES) nog eens onomwonden duidelijk gemaakt dat de Ressen volledig op steun kunnen rekenen vanuit de ChristenUnie: “Wie niet voor een schone toekomst kiest, die verliest.”

Sybren haalt recente uitschieters aan qua temperaturen momenteel en verontrustende klimaatontwikkelingen. Ook noemt hij de groeiende tegenstellingen in de wereld tussen arm en rijk, die deels verband houden met de verandering van het klimaat. “We moeten zoeken naar nieuw evenwicht en dat vereist tegenwicht. De balans van verdienen en presteren en potverteren is doorgeslagen.

Hij is blij met de voortgang van de RES, waarmee op regionaal niveau aan herstel van de balans wordt gewerkt. De energietransitie is in volle gang met de groei van zonnepanelen, windmolens en elektrisch vervoer. Maar Sybren wijst ook op de remmende werking als gevolg van ‘de desinformatie van de tegenstand’. Daardoor loopt Nederland achterop: “Het kan nog, maar de inspanningen zullen alleen maar toe moeten nemen.”

Sybren wijst op de gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid die politici dragen: “Je zoekt naar de beste oplossingen en niet alleen wat je zelf het beste uitkomt. En ja, de oplossingen die we nu aandragen hebben bijwerkingen, maar ze zijn minder erg dan de kwaal. Wij stemmen in, bevestigen, ondersteunen, bekrachtigen, geven bijval, onderschrijven en sluiten ons als ChristenUnie volledig aan bij de Ressen. Er is geen weg terug!”

« Terug