Is Overijssel bezig met ‘superbatterijen’? ChristenUnie-Statenlid Stelpstra stelt vragen over opslag duurzame energie

opslag duurz energie.jpgwoensdag 10 februari 2021

De politiek is nu volop bezig met energietransitie. Ook de Provincie Overijssel wil met nieuwe zonneparken en meer windmolens in de toekomst voor meer winning van duurzame energie gaan. Maar hoe staat het met de discussie en planning van de opslag en distributie van energie en warmte? Sybren Stelpstra, statenlid van de ChristenUnie, wil daar meer van weten en stelt daarover vragen aan het provinciebestuur.

Stelpstra raakte geïnspireerd na het zien van de Tegenlicht-uitzending ‘de race om de superbatterij’. Daarin zijn opslagtechneuten en batterijpioniers te zien die zoek zijn naar de beste manieren om duurzame energie op te slaan.

 “De opslagtechnologie wordt als voorwaarde gezien voor het slagen van de energietransitie. Daarom wil de ChristenUnie weten wat de visie van Gedeputeerde Staten op die technologie.” Ook wil Stelpstra weten hoe GS de toekomstige opslag gaat inpassen in de huidige infrastructuur voor energie en warmte. De ChristenUnie slingert graag de discussie over dit onderwerp aan in de Provinciale Staten en/of Commissie Energie en Milieu.

 In de uitzending van Tegenlicht worden tal van opslagmethodes getoond, van perslucht in zoutcavernes tot warmteopslag in zandlagen. Het ChristenUnie-Statenlid wil beter geïnformeerd worden over welke vormen van opslag überhaupt mogelijk zijn in Overijsselse bodem. 

Stelpstra herinnert GS er aan dat de discussie hierover ook kan worden gevoerd rondom de zogeheten ‘energietafels’. Deze zijn in 2017 opgezet na een aangenomen motie van de ChristenUnie, maar hebben helaas weinig vervolg gekregen. Daarom vraagt de partij af of GS bereid is om deze energietafels opnieuw op te tuigen, en zo Provinciale Staten op de hoogte te houden van de ontwikkeling van de energie- en warmte-infrastructuur en de opslag daarvoor.

« Terug