Droogte grote uitdaging voor Overijssel

landbouw.jpgwoensdag 01 juli 2020

Het voorjaar van 2020 was erg droog. Opnieuw, want 2018 en 2019 waren ook al droge jaren. De aanhoudende droogte zorgt voor schade aan natuur en landbouw en bedreigt de drinkwaterwinning. Deze beleidsterreinen vallen onder de verantwoordelijkheid van het provinciebestuur. De ChristenUnie ziet droogte dan ook als één van de grote uitdaging voor de provincie Overijssel.

Door Arie de Niet
Oorzaken van de droogte
De toename van droogte past in het patroon van klimaatverandering. Het KNMI verwacht dat de extremen in het weer toenemen door klimaatverandering. Dat betekent soms meer en hevige neerslag, maar ook langere perioden van droogte. Met een reeks van droge jaren achter elkaar worden de grondwaterreservoirs onvoldoende aangevuld. Dat verergert de problemen op lange termijn. De sprengen en beken die ontspringen in Twente en de Sallandse heuvelrug vallen daardoor eerder droog. De zoektocht naar een nieuwe locatie voor drinkwaterwinning in Twente wordt er extra ingewikkeld door.

Snel afvoeren zorgt voor problemen
Het watersysteem is vooral ingericht om de waterpeilen gelijkmatig te houden (dat is gunstig voor de landbouw) en om wateroverlast te voorkomen. Bij neerslag wordt overtollig water snel afgevoerd naar het IJsselmeer. Bij langere perioden zonder neerslag ontstaat er snel een tekort. In een deel van Overijssel kan het tekort worden aangevuld vanuit de IJssel of het IJsselmeer als daar voldoende water beschikbaar is. Maar naar de hoge zandgronden (met name in Twente) kan geen water worden aangevoerd en daar ontstaan snel problemen bij langdurige droogte. Met als gevolgen schade aan de natuur en landbouw.

Slimmer omgaan met water
De droogte vraagt er om dat we slimmer omgaan met water. Neerslag niet zo snel mogelijk afvoeren, maar vasthouden en infiltreren zodat het grondwater weer wordt aangevuld. Kortom een watersysteem dat de extremen beter kan opvangen. Ook landbouw en natuur kunnen robuuster worden ingericht zodat langere periodes van droogte minder schadelijk zijn. Dat kan de provincie niet alleen. Belangrijke partners in de aanpak van de droogte zijn landbouw- en natuurorganisaties en de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen.

Wat doet de ChristenUnie?
In het coalitieakkoord is “hitte, droogte en wateroverlast” en belangrijk thema. ChristenUnie-gedeputeerde Bert Boerman heeft dit thema in zijn portefeuille en werkt aan de actieplannen die in het akkoord genoemd worden. Statenlid Arjan Hof heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld aan het college over de gevolgen van de droogte van dit jaar. Het thema staat ook hoog op de agenda van een werkbezoek bij de ChristenUnie fracties van de waterschappen dat in het najaar zal plaatsvinden. Kortom de droogte en de zoektocht naar oplossing voor robuuster waterbeheer houdt ons als fractie nog wel even bezig.

« Terug