Marjan van der Bent ontvangt sculptuur

Marjan van der Bent ontvangt beeldje18-04-2015 10:45

Op de ledenvergadering in Overijssel ontving Marjan van der Bent uit handen van Jan Westert de sculptuur van de ChristenUnie. Het is een mooi teken van erkenning!

Het bestuur van de ChristenUnie had besloten Marjan deze toe te kennen. Dat is ook volkomen terecht. Sinds de jaren tachtig is Marjan actief in de ChristenUnie. In de RPF als schaduwfractielid. Van 2003 tot maart 2015 was Marjan statenlid voor de ChristenUnie. Marjan is maatschappelijk betrokken. Maatschappelijke organisaties in Overijssel konden op haar steun rekenen. Daar was ze bekend en bouwde zij aan een sterk netwerk.

Het Noaberschapsfonds van de provincie kwam mede op initiatief van Marjan tot stand. Heel typerend voor Marjan is haar gerichtheid op balans tussen landbouw en natuur. Zij wil beide belangen met een open oog tegemoet treden. In de gepolariseerde Overijsselse verhoudingen heeft zij dat in de laatste periode doorbroken met de motie ‘Samen werkt beter’. Gepolariseerde politieke besluiten leiden tot niets. Partijen moeten in het gebied zelf werken aan oplossingen. Dat proces is door Marjan op gang gebracht.

De nieuwe coalitie wil die lijn ook de komende periode doorzetten. Samen werkt beter typeert het optreden van Marjan van der Bent. Dat is haar karakter. Breed wordt zij in de provinciale staten gewaardeerd om haar inbreng. Het beeldje van erkenning van de ChristenUnie komt Marjan dan ook volkomen terecht toe. het is haar dan ook heel graag overhandigd.

« Terug