Schriftelijke vragen over de financiële problemen bij het Nederlands Symfonieorkest

NederlandsSymfonieorkestdinsdag 07 april 2015

Het ChristenUnie Statenlid Martha van Abbema heeft schriftelijke vragen ingediend bij de provincie. Aanleiding is de verontrustende berichten die het Nederlands Symfonieorkest in een persbericht naar buiten bracht. Het Nederlands Symfonieorkest verkeerd financieel in zwaar weer terwijl er in 2011 en 2012 meer dan acht miljoen euro aan provinciale subsidies zijn gegeven.

“In 2011 heeft Provinciale Staten het orkest financieel in staat gesteld als cultureel ondernemer het toen opgestelde innovatieve businessplan  uit te voeren. Het doel was om in 2018 op eigen benen te kunnen staan. Is dit doel nu nog haalbaar?”  Zo vraag Abbema zich af. Ook was het de bedoeling om  het orkest in staat te stellen meer geld “uit de markt’ te kunnen halen. In het persbericht van het orkest wordt gesteld dat het door de crisis komt dat dit niet gelukt is. Maar in 2011 was ook al bekend dat het crisis was. Wat is er afgelopen jaren dan met die 5 miljoen gebeurd? De ChristenUnie wil weten wat er terecht is gekomen van “het innovatieve bussinessplan” en de resultaten daarvan!

Martha van Abbema vraagt zich af een verdergaande samenwerking met het Gelders Orkest meer kostenbesparing oplevert?

In 2011 was er sprake van beperkte bezoekersaantallen maar er was groei. Is die groei er nog steeds en waarom zijn concerten in Deventer en Zwolle dan nog verliesgevend?  Als op traditionele optredens nog een kostenbesparing gerealiseerd kan worden, waarom is dit dan niet eerder gedaan, al in 2012? Nu worden de Provincie en het Rijk en andere subsidie vertrekkende organisaties geconfronteerd met een financieel probleem. De ChristenUnie vraagt zich af in hoeverre het gat in de begroting niet voorkomen had kunnen worden door beter planning en kostenbesparingen.

De antwoorden op schriftelijke vragen die door van Abbema zijn ingediend zullen voor de ChristenUnie input geven aan een diepere discussie over de verdere toekomst en bijdrage van Nederlands Symfonieorkest aan het culturele leven in Overijssel.

« Terug

Archief > 2015 > april

Geen berichten gevonden