Commissie van Wijzen luchthaven Twente

Vliegveld_Twente25-09-2014 16:17

Op verzoek van de Provinciale Staten en gesteund door de gemeenteraad van Enschede is een onafhankelijke adviescommissie in het leven geroepen die bestaat uit: Bernard Wientjes (voorzitter), Hilde Blank, Frans van Vught en Loek de Vries. De secretaris van de commissie is Renée Wiggers.
De commissie onderzoekt de kansen voor een duurzaam economisch sterker Twente en welke rol de voormalige luchthaven Twente daarbij kan spelen.

Werkwijze
Op basis van bestaande rapportages, interviews en gesprekken met betrokken partijen en ideeën uit de maatschappij wordt een analyse gemaakt. De commissie is 6 september 2014 gestart en en zal haar advies op 31 oktober presenteren.

Wie zitten in de commissie
De commissie staat onder voorzitterschap van Bernard Wientjes, tot voor kort voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW. De andere leden van de commissie zijn Hilde Blank (directeur BVR adviseurs ruimtelijke ordening Rotterdam), Frans van Vught (Voormalig Rector Magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente, voormalig lid van het Innovatieplatform, thans top-adviseur bij de Europese Commissie) en Loek de Vries (voorzitter en CEO Koninklijke Ten Cate NV).
De commissie wordt ondersteund door de griffier van Provinciale Staten van Overijssel, Renée Wiggers.

Ideeën delen en inloopavond
Elk idee dat de economie kan versterken is van belang. Inwoners die hun idee willen delen kunnen dit tot 6 oktober doen per e-mail. (met graag een kopie naar fractie@overijssel.christenunie.nl)
Ook houdt de commissie een inloopavond op 2 oktober om te luisteren en ideeën te toetsen die bij de gevoerde gesprekken naar boven zijn gekomen. Voor de bijeenkomst van 2 oktober is aanmelding noodzakelijk in verband met de beschikbare capaciteit.

Klik hier voor meer informatie.

« Terug

Archief > 2014 > september

Geen berichten gevonden