Leerlingen van het Greijdanus College in Zwolle in gesprek met politici.

greijdanus_college_zwolle17-09-2014 09:34

Leerlingen van het Greijdanus College, Campus 5 in Zwolle krijgen vrijdag 19 september een gastles van twee politici. Statenlid Jan Westert (CU) en raadslid Britt Jurgens (Swollwacht) van de gemeente Zwolle gaan met jongeren in gesprek over de democratie en de rol van de provincie en de gemeente daarin

Deze les is onderdeel van het project Jong Overijssel doet mee! van de provincie Overijssel en vormt voor een aantal leerlingen de voorbereiding op deelname aan de Overijssel Debat Award op 27 november in het provinciehuis.
De les wordt begeleid door een moderator van ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat.

Lastig onderscheid

Voor jongeren is het lastig om onderscheid te maken tussen wat een provincie, het rijk en de gemeente doet en wie waarvoor verantwoordelijk is. Reden voor de provincie, gemeente en ProDemos om samen de scholieren op school op te zoeken.

Democratie onder schooltijd

De provincie Overijssel besteedt sinds enige jaren extra aandacht aan jongeren vanaf 15 jaar met de bedoeling om hen meer te betrekken bij de democratie. Sinds twee jaar werkt de provincie hierin samen met ProDemos en gemeenten.
Ook de gemeenteraad van Zwolle ondersteunt van harte initiatieven om scholieren enthousiast te maken voor de politiek.


Meer informatie

www.jongoverijssel.nl            www.prodemos.nl         www.zwolle.nl

« Terug

Archief > 2014 > september

Geen berichten gevonden