Welkom! ChristenUnie organiseert hoorzitting over behoud kleine scholen

School17-04-2013 19:38

Op initiatief van de ChristenUnie Statenfractie in Overijssel wordt er op woensdag 24 april 2013 van 14.00 tot 16.00 uur een hoorzitting georganiseerd in het provinciehuis te Zwolle. Belangstellenden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Aanmelden kan bij de Statengriffie: statengriffie@overijssel.nl

Aanleiding voor de hoorzitting is het advies van de Onderwijsraad om basisscholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten. Tijdens de hoorzitting krijgen diverse betrokkenen en deskundigen uit het onderwijsveld de gelegenheid om een bijdrage te leveren en duidelijk te maken wat dit advies voor hen betekent. Te denken valt aan directeuren van de basisscholen in Zalk en Ommerkanaal, schoolbestuurders uit de regio Noord-West Overijssel en Hof van Twente en ouders uit Agelo. Vanuit de taak van de provincie op het gebied van krimp en leefbaarheid zullen o.a. het Trendbureau Overijssel, Stimuland en de Overijsselse Vereniging van kleine Kernen het onderwerp belichten.

De ChristenUnie in Overijssel heeft grote zorgen over het advies van de Onderwijsraad om kleine scholen binnen vijf jaar massaal te laten sluiten. Statenlid Marjan van der Bent: “Als kleine scholen verdwijnen uit de provincie, verdwijnen ook de jonge gezinnen in deze gebieden. Dat zou dramatisch zijn. De leefbaarheid van veel gebieden staat op het spel en er moet meer recht worden gedaan aan de plaats die de school inneemt in de streek en de speciale kwaliteit die zij biedt.Ook het agenderen van de gevolgen van de krimp is een aangelegen punt voor de ChristenUnie.”

Vanuit de signalerende en agenderende rol van Provinciale Staten in het sociaal domein wil de ChristenUnie graag een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat hierover.

« Terug

Archief > 2013 > april

Geen berichten gevonden