Windenergie in kansrijk zoekgebied Dedemsvaart (Ommen-noord/Dedemsvaart-zuid)

1010050vrijdag 08 maart 2013

In 2009 zijn in de Omgevingsvisie van Overijssel de kansrijke zoekgebieden voor windenergie vastgesteld. Om te voorkomen dat er overal initiatieven zouden komen (versnippering) en het door weerstand van aanwonenden heel moeilijk zou worden de Overijsselse opgave van 80 mW voor 2020 te realiseren.

In alle kansrijke gebieden lopen initiatieven of zijn ze al gerealiseerd. Alleen in Ommen bleef de weerstand zeer groot, met name ook omdat de gemeenteraadsleden zich er niet in konden vinden. Dit liep al een aantal jaren, alle pogingen van de provincie om de impasse te doorbreken zijn gestrand. Daarom heeft de provincie uiteindelijk moeten kiezen om haar laatste instrument in te zetten; een provinciaal inpassingsplan. Daarmee wordt de gemeente Ommen in dit stukje even buitenspel gezet, het is niet anders. Betekent wel dat er in Ommen veel boze raadsleden en nog bozere aanwonenden zijn. Besturen betekent nu eenmaal 'vuile handen' maken. Maar aangezien Overijssel al meerdere malen in IPO-verband door de andere provincies, maar ook door de minister was aangesproken op haar verantwoordelijkheid om ook haar aandeel in de afspraken '6000 mW windenergie op land' te leveren, moest PS deze onsympathieke maatregel nemen. Er zijn ook een aantal moties aangenomen: PS willen graag nauw betrokken blijven bij de Milieu Effekt Rapportage, met name vanwege de gezondheidseffecten van (laag frequent)geluid. En we willen graag dat het voor dit gebied blijft bij de 10 windmolens of bij de 30 mW. Tot slot roept een door ons ondersteunde motie nog op tot onderzoeken van mogelijkheden van participatie om het draagvlak in het gebied mogelijk te verbeteren.

« Terug

Archief > 2013 > maart

Geen berichten gevonden