Gelukt!.......Akkoord PS voor fusie Waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht tot Vechtstromen

08-03-2013 12:31

In januari hebben de Staten van Overijssel hier al een besluit over genomen dat de fusie akkoord was volgens de al eerder door de Staten vastgestelde kaders.

Maar... in Drenthe, waar eenzelfde besluit nodig was, hebben de Staten besloten om tot een vermindering van geborgde zetels te willen komen. Dat betekent dat besluitvorming in Overijssel weer over moest en de fusie daardoor in gevaar zou komen. Niet wenselijk! De discussie over vermindering van geborgde zetels is in Overijssel ook gevoerd en de kleinst mogelijke meerderheid (de coalitie dus) was van mening dat deze fundamentele discussie nu niet gevoerd moest worden bij een fusie voorstel (waar notabene de waterschappen zelf al tot een consensus verdeling waren gekomen!) maar in de Tweede Kamer. Daar moet een evt. wijziging van de Waterschapswet besproken worden. In de achterban van de ChristenUnie is overigen geen eenduidig standpunt over aanhouden of afschaffen van geborgde zetels. Op dit moment wordt wel breed erkend dat de meegebrachte deskundigheid van de geborgde zetels meerwaarde heeft, maar het democratisch gehalte van de waterschappen is er niet mee gediend. De Staten hebben GS daarom gevraagd om met een nieuw voorstel te komen met minder geborgde zetels. Dus in plaats van 4/4/1 wordt het nu 3/3/1 (3 voor de landbouw, 3 voor bedrijfsleven/KvK en 1 voor de natuurorganisaties). Daarmee loopt Overijssel nu wel gelijk aan de meeste andere waterschappen in Nederland qua verdeling. En de fusie kan ongehinderd verder doorgaan.

« Terug

Archief > 2013 > maart

Geen berichten gevonden