Verschillende niveaus van enthousiasme

LuchthavenTwente06-03-2013 21:14

‘Er zijn verschillende niveaus van enthousiasme’, zo constateerde Jan Westert tijdens het zoveelste debat over de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente. Het debat werd gehouden in het kader van de verantwoording over de mislukte aanbesteding van de luchthaven in december.

GS had daarover een rapportage uitgebracht.  Intussen wordt de aanbesteding onderhands toch voortgezet door ADT, omdat de Reggeborghgroep zich heeft gemeld. In dat geval kan ADT de aanbesteding voortzetten, hoewel er in een eerdere fase geen bieders zijn geweest. Westert constateerde derhalve, ’dat PS een debat voert over de luchthaven, terwijl PS niet aan zet is.’  Met welk enthousiasme je ook naar de luchthaven kijkt, we hebben nu conform de besluitvorming het traject met Wessels te gaan. Dat is behoorlijk bestuur. De ChristenUnie wil wel de garantie, dat er niet gesleuteld wordt aan de kaders. Dus gaan voor werkgelegenheid, groen en compact, geen geld naar de exploitatie en kunnen vliegen eind 2014, volgens planning. Deze laatste eis heeft te maken met het standpunt van de ChristenUnie, dat er op enig moment een streep moet worden getrokken. Als de markt niet snel toehapt, moet je vaststellen dat animo voor vliegveld Twente te gering is. Het traject met de Reggeborghgroep moet daarom rond 28 maart tot resultaat hebben geleid. Voor de ChristenUnie is dat een harde lijn. Er moeten wel heel sterke argumenten zijn om daar van af te wijken. Deze tijdlijn is ook bij de onderhandse aanbieder Wessels bekend. De ChristenUnie heeft weinig behoefte daaraan te tornen. De markt moet handelen binnen de publieke voorwaarden en niet andersom.

In de commissievergadering wilde Jan Westert ook van de gedeputeerde weten, waar de evaluatie van de bestuursstructuur ADT blijft. Deze is ongeveer anderhalf jaar geleden toegezegd, maar hangt nog steeds boven de markt. De gang van zaken rond ADT onderstreept de noodzaak om deze toezegging na te komen, zo vindt de ChristenUnie. De fractie wordt daarin gesteund door het CDA van Martin Reesink, die ook opriep tot helderheid op dit punt. De ChristenUnie heeft een buitengewoon ongemakkelijk gevoel bij de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van de gedeputeerden in dit dossier. Ze zijn lid van het dagelijks bestuur van ADT, van het algemeen bestuur van ADT en lid van het college. Die rollen zijn soms te weinig te onderscheiden. Bovendien wordt het debat over het gevoelige luchthavendossier op deze manier niet transparanter. De gedeputeerde meende dat het debat over de evaluatie van de bestuursstructuur vooral een debat is van PS. Jan Westert gaf daarop aan, dat hij dit aspect zou betrekken bij het initiatiefvoorstel over de evaluatie van de luchthaven.  

 

« Terug

Archief > 2013 > maart

Geen berichten gevonden