Initiatiefvoorstel evaluatie luchthaven

vliegtuigwoensdag 06 maart 2013

´Evalueren moet! Doen. Maar op een beter tijdstip!´, zo reageerde de ChristenUnie op het initiatiefvoorstel van PvdA en D66 om nu te komen tot een kwalitatieve evaluatie van de gebiedsontwikkeling luchthaven. D66 wil deze evaluatie vooral benutten om te leren voor de toekomst. De ChristenUnie ziet het belang van een goede evaluatie. Zij gunt de initiatiefnemers het voorstel, maar vindt het tijdstip ongunstig. De aanbesteding loopt nu nog. Daar moet eerst helderheid over zijn. Dat lijkt eind maart zover te zijn. Dan kan ook het traject van de onderhandse aanbesteding mee worden genomen.

Daarnaast vond Jan Westert het van belang om nog eens grondig naar het voorstel en de opdracht te kijken. De ChristenUnie hecht vooral aan een scherpe evaluatie van de governance en het besluitvormingsproces. De fractie is wat minder geïnteresseerd in het traject tot juni 2010. In juni 2010 heeft PS ingestemd met de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente. De ChristenUnie was toen tegen dit besluit, maar heeft daarna besloten loyaal mee te werken aan de uitvoering van dit democratisch genomen besluit. In de periode tot 2010 hebben de toenmalige coalitiepartijen vooral elkaar het leven zuur gemaakt over de plannen voor de luchthaven. ´De fractie van de ChristenUnie heeft geen grote behoefte aan een kwalitatieve evaluatie van dit traject´, aldus Jan Westert. Hij beschouwt dit meer als voer voor historici. De evaluatie moet vooral gaan over de kwaliteit van de besluitvorming en de gekozen bestuursstructuur en de governance. De ChristenUnie vindt dat we af moeten van het beeld, dat de slager vooral het eigen vlees keurt.

De ChristenUnie kon na een korte schorsing instemmen met een initiatiefvoorstel mits de indieners het voorstel nog vooraf langs de partijen laten gaan voor een consultatieronde, waarna het voorstel opnieuw kan dienen in de commissievergadering van 3 april en toegeleid wordt naar besluitvorming in PS van 17 april 2013.  Dan kan het in principe op steun van de ChristenUnie rekenen. PvdA en D66 bleken bereid de ChristenUnie in dit traject te volgen.

« Terug

Archief > 2013 > maart

Geen berichten gevonden