Zorg voor jeugd en kansen voor jonge agrariërs moeten beter

01-03-2011 09:15

In aanloop naar de verkiezingen van 2 maart (woensdag) staat de agenda bol van politieke avonden, in het leven geroepen door verschillende (politieke) organisaties. Namens ChristenUnie Overijssel bezocht Job Looijenga (nummer 10 op de lijst) afgelopen weekend een debatavond in Olst en maakte zich onder andere sterk voor het terugbrengen van wachtlijsten in de jeugdzorg. Marjan van der Bent (nummer 2) liet al eerder van zich horen op een debatavond in Vriezenveen, onder meer over de bedrijfsovernameregeling voor jonge agrariërs.

De opkomst tijdens de debatavond in Olst viel sterk tegen, zo concludeerde ook de Stentor. Voor een beperkt publiek maakte Looijenga zich sterk voor het terugbrengen van wachttijden in de jeugdzorg. Het is volgens de ChristenUnie onaanvaardbaar dat jongeren zes weken moeten wachten op zorg, ook wanneer er bijvoorbeeld sprake is van kindermishandeling.

De avond in Vriezenveen werd georganiseerd door het Overijssels Agrarisch Jongerenkontakt (OAJK). Marjan van der Bent bepleitte de voortzetting van de Bedrijfsovernameregeling Jonge Agrariërs. "Het geeft jonge agrariërs een extra steuntje in de rug, bij de toch al ingewikkelde bedrijfsovername," zo sprak Van der Bent. De ChristenUnie staat voor een gezonde ontwikkeling van gezinsbedrijven.De ChristenUnie staat voor een gezonde ontwikkeling van gezinsbedrijven.

Voor de gehele agrarische sector geldt volgens Van der Bent dat "kennis en innovatie sleutelwoorden zijn. Hierin kan de provincie Overijssel veel betekenen. Zij moet bijdragen aan goede en toegankelijke kennisorganisaties voor de land- en tuinbouw in Overijssel."

Marjan van der Bent werd onlangs nog door het Agrarisch Dagblad benoemt als 'boerenkandidaat'. Tot 2005 runde zij met haar man een boerderij met zeugen, vleesvarkens, akkerbouw en schapen.

« Terug

Archief > 2011 > maart

Geen berichten gevonden