Vragen over compensatie Vliegveld Twente

22-09-2004 20:46

Naar aanleiding van de teleurstellende resultaten van het overleg tussen het kabinet en de taskforce uit Overijssel over compenserende maatregelen voor Twente door de komende sluiting van de militaire vliegbasis heeft de fractievoorzitter van de ChristenUnie, Johan Oldenburger, vragen gesteld over wat er gebeurd is, wat dat betekent en wat er nog gebeuren moet.

Naar aanleiding van de teleurstellende resultaten van het overleg tussen het kabinet en de taskforce uit Overijssel over compenserende maatregelen voor Twente door de komende sluiting van de militaire vliegbasis heeft de fractievoorzitter van de ChristenUnie, Johan Oldenburger, onderstaande vragen gesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 15 september.

Met veel enthousiasme werd in maart van dit jaar de uitgebreide brochure "Nieuw Perspectief voor Twente" gepresenteerd.

Een brochure waarin afspraken zijn vastgelegd, waaraan meerdere publieke en private partners hebben meegewerkt en waarin werd gezegd: "Het is onze beleidsagenda voor de komende periode. Het bevat de richting en de prioriteiten van de Twentse economie in de komende jaren."

Op 1 september kondigt de bestuurlijke taskforce in voortgangsbericht nr. 6 aan, dat op 3 september het langverwachte bestuurlijke overleg plaats zal vinden van de Overijsselse delegatie met een brede delegatie uit het Kabinet.

Intussen is dit overleg geweest en zijn we via de media geïnformeerd over het teleurstellende resultaat ervan.

Ik ben op dit moment niet uit op een breed debat over deze zaak. Ik heb begrepen dat ook het Tweedekamer lid van D’66, de heer Bakker, met het kabinet in debat wil. Dat lijkt mij ook logisch gelet op zijn eerdere motie.

Toch lijkt het mij van belang dat de Staten worden geïnformeerd over de situatie die nu is ontstaan. Een informatie die uitstekend gegeven kan worden door de voorzitter van onze staten, die tevens delegatieleider was op 3 september.

Ik stel daarom onder drie invalshoeken enkele eenvoudige vragen.

  1. Verleden.

    Met welke verwachtingen ging de delegatie naar Den Haag en waar waren die verwachtingen op gebaseerd?

  2. Heden

    Welke conclusies heeft de taskforce na deze teleurstellende ontmoeting op 3 september, die de naam overleg niet mag hebben, nu getrokken.

  3. Toekomst

Welke waarde hecht de taskforce aan de waardering van het kabinet voor het feit dat "Twente in grote eensgezindheid de plannen heeft uitgewerkt en juist heel concreet heeft gemaakt". Welke volgende stappen denkt men te nemen en welke rol kan de Overijsselse politiek daarin spelen.

« Terug

Archief > 2004 > september

Geen berichten gevonden