Toekomst Grote Steden en Netwerkstedenbeleid (GSB) 2010/2011

Bord Overijssel15-12-2009 09:22

Onlangs  is dit onderwerp in onze commissie Jeugd Sociale Infrastructuur en Cultuur (JSC) voor de tweede keer aan de orde gekomen. Voor de jaren 2010 en 2011 moest dit beleid opnieuw worden vastgesteld voor de vijf steden in Overijssel: Zwolle, Deventer, Enschede, Hengelo en Almelo. De ChristenUnie had onder meer aangegeven zowel in de eerste als de tweede termijn niet gelukkig te zijn met hetgeen in het besluit werd verwoord: de sociale infrastructuur kreeg niet volledig de ruimte. Na een levendige discussie in de commissievergadering kwam er een voorstel om het besluit op meerdere punten aan te passen, waaronder ook de volledige borging van met name de sociale component voor de komende twee jaar. Er behoefde geen amendement te komen maar GS werd het vertrouwen gegeven het GSB- besluit alsnog zelf aan te passen. Zo kan het dus ook werken in het duale stelsel. In de statenbijdrage is dit laatste dan ook verwoord als ‘bijzonder’, waarna de ChristenUnie van harte heeft ingestemd met het gewijzigde besluit.

« Terug

Archief > 2009 > december

Geen berichten gevonden