‘Meer kennis en betrokkenheid gevraagd bij ontwikkeling circulaire economie’

recycling, afvalzaterdag 17 april 2021

“Hoe kunnen we grondstoffen hoogwaardig hergebruiken? Wat is daarvoor nodig en wat moet er gebeuren van ontwerp tot moment van recyclen?” Het zijn vragen die Jan Westert stelde in de commissievergadering rondom circulaire economie. Woensdag werd een strategische agenda opgesteld. De politiek moet beslissingen gaan nemen over complexe dilemma’s die bestaan op gebied van recycling. “De ChristenUnie is voorstander van werkbezoeken helpen om inzicht te krijgen in de dilemma’s. Anders blijven we aan de achterkant kijken naar de uitstoot en de rommel.”

De vraagstukken zijn actueel voor alle overheidslagen. Voor provincie wil Westert vooral weten hoe circulaire keuzes kunnen worden meegenomen in het aanbestedingsbeleid.

Bij gemeenteraden mist Westert de bewustwording van dit thema tot dusver. “Te veel blijft het debat nog steken in de afvalproblematiek. Terwijl het gaat om bewustwording op het gebied van hergebruik van grondstoffen, bij overheden, bedrijven, in ontwerpen etc.”


Ook wil Westert de aandacht vestigen op de blikjes die in weilanden terecht komen. Boeren melden in toenemende mate dat blik bij het maaien tot scherven worden vermaald, met een dodelijke afloop voor vee. “De boer zorgt wel voor ons voedsel, maar niet voor ons afval”, zegt het statenlid stellig, die dit actiepunt op de agenda wil hebben.

Jaarlijks is er een Week van de Circulaire Economie. Voor de editie van 2022 ziet Jan Westert kansen als Provinciale Staten deel te nemen. “Dit kan met concrete acties rondom het blik in de weilanden of met open dagen over hoe de provincie investeert in circulaire infra.”

« Terug