In memoriam

Freek Nieuwenhuis.jpgdinsdag 23 februari 2021

Oud-statenlid Freek Nieuwenhuis overleden

Ons oud-statenlid Freek Nieuwenhuis in Rijssen is op zondag 21 februari op 76-jarige leeftijd overleden. Freek Nieuwenhuis was in de periode 2002-2007 lid van de Provinciale Staten van Overijssel. Aanvankelijk was hij kandidaat voor de RPF en na de fusie met het GPV tot de ChristenUnie maakte hij deel uit van de gefuseerde fractie.

Nieuwenhuis stond bekend als een verbinder. Hij had een warm hart voor het sociale beleid van de provincie. Zo bepleitte hij dat mensen met een Wajong-uitkering in dienst van de provincie moesten komen en had oog voor mensen met een verstandelijke beperking. In zijn periode viel ook de jeugdzorg nog onder de provincie. De jeugdzorg was voor hem een belangrijk beleidsterrein.

Het bestuur en de fractie van ChristenUnie Overijssel is Freek Nieuwenhuis dank verschuldigd voor zijn inzet en betrokkenheid.

Wij wensen zijn gezin en familie kracht en sterkte toe van onze God en Vader. Hij is onze schuilplaats, zegt Psalm 62. De machtige rots, die redding biedt.

« Terug