Nedersaksenlijn vergt tegendraads investeren

mobiliteitwoensdag 18 november 2020

De Nedersaksenlijn moet er komen vindt de ChristenUnie Overijssel. Om die reden diende Groen Links en de ChristenUnie een motie in bij behandeling van de begroting 2021.

Al eerder had gedeputeerde Bert Boerman toegezegd dat Overijssel zijn bijdrage aan deze spoorverbinding tussen Twente en Groningen levert door het traject Almelo-Mariënberg te elektrificeren. Bovendien wil hij stimuleren, dat ook de provincies Drenthe en Groningen daadwerkelijk mee gaan doen.

Maar het is ook nodig dat het Rijk geld vrijmaakt voor deze verbinding. De Nedersaksenlijn betekent een forse versterking van de economische infrastructuur in Oost-Nederland. Het zijn regio’s die onder druk staan vanwege de economische ontwikkeling en vergrijzing. Het zijn ook regio’s die ruimte en kansen kunnen geven aan nieuw ontwikkeling. 

De economische logica in Nederland is: investeer in de sterke regio’s en maak die sterker en nog voller. Noodzakelijk is: maak gebieden van ruimte om te wonen, werken en recreëren krachtiger. Tegendraads investeren.

De overheid moet haar nek uitsteken voor innovatie van krimpregio’s. De Nedersaksenlijn past in die aanpak. Zorg voor goede bereikbaarheid. Daarom willen we dat de provincie zich sterk maakt bij het Rijk voor een investering vanuit het groeifonds en bij politieke partijen om het op te nemen in een nieuw regeerakkoord. Het college van GS heeft toegezegd om zich daar hard voor de te maken. De motie van GroenLinks en ChristenUnie hoefde niet in stemming te worden gebracht en is aangehouden.

Jan Westert, Statenlid

« Terug