Vrijheid van meningsuiting: met alle respect!

Renate_kader.png13-11-2020 07:59

Forum voor Democratie diende een motie in over de vrijheid van meningsuiting, spotprents en bedreigde leraren. De ChristenUnie zei daar het volgende over:

We leven in een vrij land. De vrijheid van meningsuiting is daar een onmiskenbaar onderdeel van. Mensen mogen zeggen wat ze willen. Dat is een groot goed, dat de ChristenUnie zeer dierbaar is. Vrijheden zijn per definitie ook kwetsbaar. Dat blijkt steeds weer. De vrije mening van de een roept boosheid op bij de ander. Boosheid die omgezet wordt in destructieve daden.
Dat doet veel pijn, en het maakt ook onzeker. Wat kun je zeggen in dit land zonder bedreigd te worden?

En dan naar de motie. Die vraagt om uit te spreken dat we pal achter de vrijheid van meningsuiting staan. De vrijheid van meningsuiting is een grondrecht. En daarmee stevig verankerd in onze wetgeving. Een motie hieraan toevoegen helpt ons niet verder. 

De motie vraagt ook uit te spreken dat spotprenten altijd getoond moeten kunnen worden. Als je uitspreekt dat de vrijheid van meningsuiting belangrijk is, hoef je daar niet aan toe te voegen welke woorden, gebaren of tekeningen daarbij horen. Humor vinden wij een groot goed, maar iemand met opzet kwetsen is gewoon niet nodig. Het komt al snel in de sfeer van iemand anders vernederen om jezelf hoger te achten. Daar voelt onze fractie niet voor. Laten we daarom ons beperken tot de meningsvrijheid en al het andere overlaten aan goed fatsoen en wat door de wet wordt ingeperkt. ‘Respect voor iemands overtuiging’ vinden wij belangrijk. Zelfs op het voetbalveld bepleiten we dat!

En tot slot de vraag of deze motie bijdraagt aan de vrijheid van meningsuiting. Onze fractie denkt van niet. De échte problemen (polarisering en radicalisering) worden er niet mee aangepakt.

De motie polariseert eigenlijk nog meer, door nu pal te gaan staan voor één grondrecht. Terwijl grondrechten nooit los verkrijgbaar zijn, en alleen in samenhang met elkaar bestaan. Liever zouden wij zien dat deze Staten de verbinding zoeken tussen alle bevolkingsgroepen. En dat we dat uitgangspunt door laten werken op al onze beleidsterreinen.

De motie biedt voor onze fractie dus geen meerwaarde. Het is stoere taal, die op zichzelf veel waardevols zegt, maar die ons niet verder brengt. Daarom zullen wij, met alle respect (!), deze motie niet steunen.

 

 

 

« Terug