Religieus erfgoed

Kerk_Kampen.jpgwoensdag 24 juni 2020

De ChristenUnie heeft al vaker aandacht gevraagd voor de toren van de dorpskerk, het kerkorgel (waar in Overijssel zeer fraaie exemplaren van bestaan) en veel andere erfgoederen.

Door Jan Westert
De ChristenUnie is blij met de extra aandacht die de gedeputeerde heeft toegezegd voor de restauratie van kerklokken. Dit klinkend erfgoed verdient aandacht. Jan Westert vroeg ook aandacht voor de kosten van restauratie en ziet graag dat de provincie een beleidsondersteunend programma maakt om bij te dragen in de vaak hoge kosten die een gemeenschap niet alleen kan dragen.

« Terug