N35: Open brief aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat

n35_foto.jpg19-06-2020 09:11

Op 18 juni hebben alle politieke partijen van de Provinciale Staten van Overijssel de minister een brief gestuurd waarin zij wordt opgeroepen deze zomer een besluit te nemen over het aanpassen van de N35, de weg tussen Enschede en Zwolle.

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,

De Rijksweg N35 is de verbinding tussen de regio’s Zwolle en Twente, de twee grootste economische centra van Overijssel. Dagelijks rijden 20.000 voertuigen over deze grotendeels 80 km-weg en kruisen daarbij een bebouwde kom, een overweg en 15 gelijkvloerse kruisingen, waarvan 7 zonder verkeerslichten.

N35.png

Voor de provincie Overijssel is de regionale mobiliteitscorridor Zwolle-Enschede de belangrijkste bereikbaarheidsopgave. Zoals bij u bekend zijn wij bereid, met een investering van € 120 miljoen, een fors deel van de totaal € 475 miljoen voor de opwaardering van deze Rijksweg voor onze rekening te nemen en bovendien is voorfinanciering van de Rijksbijdrage bespreekbaar. Ook hieruit blijkt dat deze weg vanuit het oogpunt van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid onze prioriteit heeft.

Het onlangs aan u opgeleverde verdiepende onderzoek laat zien dat een integrale opwaardering keihard nodig is. Wij doen namens onze fracties dan ook een dringend beroep op u om nog deze zomer een besluit te nemen over de start van een MIRT-verkenning voor de N35 Nijverdal-Wythmen. Het is een Rijksweg en daarom dus vooral de verantwoordelijkheid van u als Minister om daar wat aan te doen.

 

CDA

Bouwien Rutten

Forum v. Democratie

Johan Almekinders

VVD

Regien Courtz

PvdA

Annemieke Wissink

ChristenUnie

Renate v.d. Velde

PVV

Erik Veltmeijer

D66

Wybren Bakker

SGP

Dirk van Dijk

Groep GO

Chilion Snoek

Partij voor de Toekomst

Fred Kerkhof

In PDF, klik hier

« Terug