ChristenUnie stelt vragen bij uitblijven dividenduitkering Vitens

20191129_135112.jpgvrijdag 29 november 2019

Het drinkwaterbedrijf Vitens keert geen dividend uit over het boekjaar 2019. Dat maakte Vitens onlangs bekend. De ChristenUnie Overijssel wil graag meer weten over deze opmerkelijke stap, omdat de provincie aandeelhouder is. Daardoor heeft de provincie in 2019 en misschien ook in volgende jaren minder inkomsten. Statenlid Sybren Stelpstra wil weten wanneer dit bekend was bij het College van Gedeputeerde Staten en of het College hiermee ingestemd heeft.

De reden om geen dividend uit te keren is een enorme investeringsopgave waar het drinkwaterbedrijf zegt voor te staan. Door de toenemende vraag naar water moet Vitens fors investeren. In 2040 zal de vraag met 30% zijn toegenomen ten opzichte van 2014, aldus Vitens. Oude waterleidingen moeten worden vervangen, productiecapaciteiten moeten worden gerenoveerd en er moet nieuwe capaciteit bijgebouwd worden.

De ChristenUnie begrijpt dat er een investeringsopgave ligt, maar vraagt zich wel af wat dit betekent voor de begroting van de provincie. “Er komt nu een gat van € 800.000,- in de begroting van de Provincie Overijssel voor 2019”, concludeert Stelpstra. ‘Hoe gaan we dit gat dichten?’, vraagt hij zich af. Tevens is voor de begroting van 2020 ook al verwachte inkomsten opgenomen van €750.000,-. Is daar nu al van bekend dat die ook niet uitgekeerd gaan worden, dan moet er in 2019 nog een voorziening worden opgenomen, wat een verlies betekent van 1,5 miljoen euro in 2019.

Nu Vitens aangeeft het geld zelf nodig te hebben om de komende jaren fors te moeten investeren, wil de ChristenUnie weten wat dit op de lange termijn gaat betekenen. Niet eerder keerde Vitens geen dividend uit. Voor 2018 bedroeg dit nog € 5,2 mln. De provincie heeft een belang van 13,4% in Vitens. Ook de provincies Friesland, Gelderland, Flevoland en Utrecht en 93 gemeenten zijn aandeelhouder. Ook voor hen betekent dit een aderlating. Drinkwater gaat geld kosten. Dat geldt niet alleen meer voor de consument, ook overheden krijgen er mee te maken.

De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Overijssel, om te weten hoe de gaten in de begroting worden opvangen en wat dit op langere termijn gaat betekenen. De provincie heeft namelijk ook nog een lening uitstaan bij Vitens welke per juli 2021 afgelost zou moeten zijn.

« Terug