De boeren en de politiek, samen naar oplossingen zoeken is de beste weg

Overleg _met_Boeren.JPGzaterdag 23 november 2019

Het boerenbedrijf staat onder druk en dat werd gevoeld op een bijeenkomst waarbij tien boeren uit de omgeving van Ommen het gesprek aan gingen met een vertegenwoordiging van de ChristenUnie Overijssel en Ommen.

De emoties waren bijna tastbaar maar op zijn minst voelbaar. Met het zicht op de koeien in de stal van de familie Zandman werden op niet mis te verstane wijze de frustraties van de boeren helder en indringend verwoord. Een groot punt is dat er steeds weer nieuwe maatregelen worden bedacht waar de boeren aan moeten voldoen, wat steeds om nieuwe investeringen vraagt. Deze stapeling van maatregelen, zonder tijd om investeringen terug te verdienen, maakt de banken ook voorzichtiger bij het verstrekken van kredieten. Statenlid Jan Westert hoorde het aan en kon op veel punten begrip opbrengen voor de boeren.  Dat gold eigenlijk wel voor alle aanwezigen. De toekomst is onzeker voor de boeren en dat is voor geen enkele ondernemer een goede basis.

Naast alle maatregelen van overheidswege, lopen de boeren ook aan tegen de afnemers, de inkooporganisaties voor o.a. de supermarkten en de natuurorganisaties. Maar het meest prangende van dit moment is natuurlijk de stikstofproblematiek.  Een grote opgave waar iedereen zijn steentje aan zal moeten bijdragen.  Boeren, burgers, buitenlui, wij allen.  Sommige boeren uitten hun twijfels over de noodzaak van het verminderen van de uitstoot van stikstof. Een paar procent meer stikstof maakt toch niet zoveel uit, is hun idee. Anderen hebben twijfels over de meetmethode en illustreerden dat met voorbeelden op hun eigen bedrijf. Desondanks hebben de boeren zelf een plan ingediend, om de hoeveelheid stikstof te reduceren. De minister heeft het in overweging en dat wachten de boeren dan maar even af. De boeren willen  wel degelijk hun steentje bijdragen aan het oplossen van het stikstofprobleem, maar dan moeten ook de andere veroorzakers, zoals luchtvaart, scheepvaart, de industrie en transport daar aan bijdragen. De pijn moet eerlijk en objectief verdeeld worden en het liefst met steun en langetermijnoplossingen. Dit is de ChristenUnie van harte met de boeren eens.

Het was een prettig maar pittig gesprek. Dat is niet erg, want als ChristenUnie willen we juist daar zijn waar het moeilijk is.  Als partij en als mensen willen wij midden in de maatschappij staan en daar waar dat kan de problemen die mensen ervaren helpen op te lossen. Soms gaat dat gepaard met frustratie, soms met een glimlach of een traan. Hoe dan ook, we doen ons politieke werk  in de wetenschap dat wij allen een verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en voor de wereld waarin wij leven, onder de Zegen van de Schepper van het leven. 

De ChristenUnie is ervan overtuigd dat er maar één oplossing is die voor de lange termijn soelaas gaat bieden. En dat is dat we toegroeien naar een economie en een samenleving waarin begrippen als circulariteit, volhoudbaarheid en duurzaamheid voorop staan. Genoeg is genoeg.

« Terug