ChristenUnie stemt tegen initiatiefvoorstel LHBTI

mensenvrijdag 08 november 2019

Onze fractie in de Provinciale Staten heeft tegen het initiatiefvoorstel Bakker (D66) over LHBTI gestemd. Eigenlijk zijn we daar niet blij mee. LHBTI is een gevoelig onderwerp binnen onze achterban, maar initiatieven om homohaat en discriminatie tegen te gaan en sociale veiligheid te bevorderen hebben onze hartelijke steun. De ChristenUnie staat voor een inclusieve samenleving. Maar het initiatiefvoorstel is wat ons betreft een te gemakkelijke poging. Het zet te veel in op “roze evenementen”, die wat de ChristenUnie betreft niet bijdragen aan die inclusieve benadering. Daarnaast is het voorstel onzorgvuldig tot stand gekomen en ter besluitvorming voorgelegd.

In zijn bijdrage merkte Statenlid Jan Westert daarover het volgende op: “Ik gun de heer Bakker graag een initiatief, maar wel op een procedureel correcte manier. In PS hechten we aan zorgvuldigheid en kwaliteit van procedures, met D66 voorop. Maar van dit voorstel is niet duidelijk wat de status is, essentiële bijlagen ontbraken tot kort voor de vergadering. Bovendien werd het voorstel de avond voorafgaand aan de PS-vergadering nog gewijzigd, en werden de statenleden hier niet volledig over geïnformeerd. Slordig, slordig….”

Tijdens de commissievergadering is uitvoerig gesproken over het LHBTI-beleid. Met name over de uitkomsten van onderzoek naar de beleving van veiligheid en sociale acceptatie door LHBTI-ers, en de betekenis daarvan voor de inzet van de provincie. Na enig aandringen stelde de gedeputeerde de ChristenUnie tevreden. Het initiatiefvoorstel bevestigt grotendeels de accenten in het beleid van Overijssel: sociale acceptatie en veiligheid, een inclusieve benadering, het tegengaan van discriminatie en de verbindende en facilitaire rol van de provincie. Die lijn past de ChristenUnie. Ook bij de worsteling die dit thema binnen onze partij oproept, zeggen wij: LHBTI-ers moeten ervan verzekerd zijn te leven in een veilige samenleving, waarin zij gewoon kunnen meedoen. De ChristenUnie is voor een inclusieve samenleving.

De ChristenUnie beschouwt het initiatief echter niet als een bijdrage aan inclusief denken. Het is te zeer gericht op de roze wolk van exclusieve activiteiten en begeeft zich ook op terreinen die niet tot het taakgebied van de provincie behoren. Het voorstel roept bijvoorbeeld op om in het mediabeleid een onafhankelijk platform beschikbaar te houden. Die kant moeten we niet uit. De provincie gaat niet over het beleid van RTV Oost bijvoorbeeld. En dat lijkt ons ook maar het beste.

Inclusief

De provincie heeft op het terrein van LHBTI-beleid slechts een bescheiden rol te vervullen. Dat neemt niet weg dat er veel valt te verbeteren aan de positie van LHBTI-ers. Voor de ChristenUnie een gevoelig thema, dat we niet uit de weg gaan. Maar elkaar overtuigen vraagt wel om zorgvuldigheid en respect. Het vraagt om het goede gesprek, dat bijdraagt tot innerlijke overtuiging. Daarom is de ChristenUnie geen voorstander van een exclusieve aanpak en subsidiëring van manifestaties. Voor draagvlak heb je de basis nodig, sluit dan ook aan bij die basis. Eerder hebben D66 en ChristenUnie samen kunnen nadenken over een motie over LHBTI-beleid. Die samenwerking hebben wij gewaardeerd. Maar het exclusieve voorstel zoals het er nu ligt kan de ChristenUnie niet steunen. Echte acceptatie vergt een inclusieve benadering!

« Terug