Nog een keer LithiumWerks

lithiumwerks.jpgwoensdag 16 oktober 2019

Woensdag 16 oktober kwam naar ik hoop voor de laatste keer LithiumWerks voorbij op de agenda van Provinciale Staten. Andermaal poogde de PVV iets boven tafel te krijgen wat er niet is. Ook het accountantsrapport over de rechtmatigheid van de lening leverde geen nieuwe feiten op. De lening om vanuit het provinciale innovatiefonds de komst van LithiumWerks naar Twente met een ontwikkelcampus voor de opslag van energie is rechtmatig verleend.

Voor de ChristenUnie is dat geen nieuws. We waren vanaf het begin voor. Provinciale Staten hadden daarvoor ook maar een beperkt besluit moeten nemen. Er moest een lening uit het innovatiefonds worden verstrekt van € 2,5 miljoen. Dat kon niet binnen de vastgestelde regels van het investeringsreglement. We hebben daar positief mee ingestemd. Goed voor Twente, goed voor de Universiteit Twente, HBO-onderwijs en werkgelegenheid, goed ook voorde ontwikkeling van hoogwaardige campus op de voormalige Luchthaven Twente. De beoordeling van de lening als zodanig is aan Oost.nl, de investeringsmaatschappij van Overijssel. De investering in LithiumWerks is daarna in de media en door de PVV steeds in twijfel getrokken. Er zou geen businessplan zijn en onjuist geïnformeerd door gedeputeerde van Hijum, een betrokken commissaris zou vanwege verschillende petten verkeerde dingen hebben gedaan. Oost.nl zou het werk niet goed hebben gedaan. Het accountantsonderzoek bracht de vereist opheldering. De lening is rechtmatig verstrekt. In mijn bijdrage heb ik daarop gereflecteerd, omdat ik de gang van zaken buitengewoon kwalijk vind.

Woorden

“Er zijn de afgelopen tijd teveel woorden gewijd aan te weinig.” De uitkomst van het accountantsrapport naar rechtmatigheid is wat de ChristenUnie betreft volstrekt afdoende. De positie van gedeputeerde Van Hijum is wat ons betreft buiten twijfel. Oost.nl heeft zijn werk correct gedaan. De ChristenUnie is daar blij mee. Het debat over de lening aan LithiumWerks en de positie van gedeputeerde Van Hijum gesloten. De ChristenUnie spreekt vertrouwen in hem uit.  Een motie van vertrouwen van de PVV zouden wij graag steunen en in dit geval zelfs met de PVV indienen. Te lang en met teveel gemak is het vertrouwen in het bestuur in twijfel getrokken. De ChristenUnie staat voor een integer overheidsbestuur. Daar is onze democratie bij gebaat. Vertrouwen uitspreken is in deze tijd  belangrijker dan wantrouwen zaaien. Politici kunnen ook door hun eigen rol het vertrouwen in de overheid ondermijnen.

Fondsen

Er is reden om na te denken over de ingewikkelde fondsenstructuur. Niet om alle investeringen naar ons toe te halen. LithiumWerks leert ons ook hoe het niet moet? Als politici zich inhoudelijk over investeringen moeten gaan uitspreken, gaat het faliekant mis en komt er geen bedrijf meer naar Overijssel. We hebben de kennis daarvoor niet en ondernemers hebben een ander toetsingskader nodig dan een politiek oordeel.

Wel omdat we met de fondsenstructuur kennelijk een vehikel hebben opgetuigd, dat zichzelf in de weg gaat zitten met matige communicatie en lastige procedures. Dat is niet nieuw. In 2016 heb ik daar ook al eens aandacht voor gevraagd, omdat de communicatie tussen HFO en de fondsen niet optimaal was. Ik hoor graag van het college hoe zij voornemens is met plannen voor die structuur te komen en het debat te voeren. Op welke termijn? Dat staat los van de casus LithiumWerks.

Durven investeren

Het college heeft besloten om het innovatiefonds op slot te zetten. Dát fonds kent een zeker risicoprofiel. Het college van GS heeft nieuwe aanvragen stopgezet? Waarom? Kan die investeringslijn weer opgeheven worden na dit debat. Mijn fractie is daar voorstander van en steunt graag de motie van GroenLinks daartoe?  Wat heeft het college bewogen om nieuwe aanvragen niet in behandeling te nemen? En op welke termijn kan het weer worden opengesteld. (De motie samen met Groen Links is aangenomen dat het innovatiefonds op 1 maart meer moet worden opengesteld).

Voor Twente

De campus LithiumWerks is niet doorgegaan, omdat er binnen de onderneming onenigheid ontstond. Geweldig jammer, maar het, maar het geld komt terug of wordt alsnog ingezet. Laten we ons vooral richten op nieuwe projecten. Goed voor Twente, goed voor Overijssel, goed voor werk. Met onze statendiscussies over LithiumWerks hebben we het imago van Twente niet versterkt. We willen een sterke en uitdagende Twentse regio met innovatieve eigentijdse en duurzame bedrijven. Daar past een overheid bij die met een zeker risico ondernemers durft uit te dagen om zich in Twente te vestigen. Dat was voor de ChristenUnie de belangrijkste reden om indertijd in te stemmen met een uitzondering op het investeringsreglement ten behoeve van LithiumWerks. Ondernemers hebben een ondernemende overheid nodig. Wij zijn meer gaan lijken op een in zichzelf gekeerd systeem. En het bijzondere is dat een partij die dat graag ter discussie stelt daarin voorop loopt. Met wantrouwen win je geen bedrijf voor je! Daarom nogmaals. Sluiten deze zaak. Ik nodig de heer Veltmeijer en de PVV uit om te komen met een motie van vertrouwen.” Voor de ChristenUnie is dit debat gesloten. Er zijn in de afgelopen tijd teveel woorden gewijd aan te weinig. Er is teveel gesuggereerd, dat er niet is. Vertrouwen is een woord dat de PVV niet in de mond durft te nemen. Dat is eigenlijk de jammerlijke afdronk van dit debat.  Gelukkig bleef de motie van de PVV om nog meer onderzoek naar wat er niet is, steken op drie stemmen van alleen de PVV. En ook dat is een helder signaal van de staten van Overijssel.

Jan Westert, Statenlid ChristenUnie

« Terug