ChristenUnie is tevreden over accountantsrapport LithiumWerks.

lithiumwerks.jpgwoensdag 04 september 2019

De provinciale fractie van de ChristenUnie Overijssel is blij met de uitkomst van het accountantsrapport over LithiumWerks. Dat constateert woordvoerder Jan Westert namens zijn fractie. Westert, hoopt dat het debat over de investering van LithiumWerks en de positie van gedeputeerde Van Hijum nu definitief kan worden afgesloten. “Ik heb geen twijfel gehad over de rol van de gedeputeerde. Hij heeft PS vroegtijdig gemeld dat er de investering door Oost.nl niet paste binnen de gestelde kaders. Daarover hebben we indertijd een positief besluit genomen. Vervolgens is er voortdurend twijfel geuit, die geleid hebben tot moties van wantrouwen aan het adres van de gedeputeerde. Mijn eerste reactie zou zijn. Hij verdient nu een motie van vertrouwen.”

De ChristenUnie vindt het jammer, dat het plan LithiumWerks indertijd niet van de grond is gekomen, doordat de ondernemer opstapte. Juist op het punt van energieopslag is er de komende jaren veel innovatie nodig.  Voor Twente lag daar een uitdagende opdracht. Dat alleen al maakte de investering uit het investeringsfonds waardevol. De lening die verstrekt is, is niet weg maar moet worden terugbetaald. “Eerlijk gezegd hoop ik dat de middelen als nodig in de vorm van investering van LithiumWerks aan de regio Twente ten goede komt.”

Het politiek debat over LithiumWerks ging meestal niet over de essentie van de investering, maar over randzaken. Zo zou er geen ondernemingsplan zijn en de regels van het investeringsreglement niet zijn nageleefd. Het accountantsrapport geeft nu de gewenste helderheid.

”In de terugblik in Provinciale Staten is het goed om daarbij ook nog eens stil te staan”, aldus de ChristenUnie in een eerste reactie. Door te gemakkelijke conclusies kun je ook meer afbreken, dan opbouwen. Daar dienen we de regio Twente niet mee, maken we het vertrouwen in het openbaar bestuur niet sterker en zijn we niet echt uitnodigend voor een grote investeerder die naar Overijssel wil komen. De ChristenUnie is blij met het accountantsrapport. Dat geeft wat de ChristenUnie betreft de gewenste helderheid. Er is ook reden om de verhouding tussen de fondsen nog eens te bezien, maar dat is een discussie die losstaat van de casus LithiumWerks en de rol van de gedeputeerde Van Hijum en Oost.nl.

« Terug