Het gaat wel ergens over bij het nationaal park weerribben de wieden.

wieden001.jpg03-07-2019 17:50

Twee aaneengesloten gebieden met veel water, vis, riet en mensen en dus ook boten; Prachtige eikenhouten ambachtelijk gemaakte boten. De vraag daarvan is hoelang nog ambachtelijk? Verdwijnt de traditionele houten punterboot en varen er straks alleen nog een aluminium boten in het gebied?

Wie koopt het Riet dat er groeit of wordt deze handel, die cruciaal is voor het instand houden van het natuurlandschap, voortaan zonder importheffing alleen nog uit China gehaald. Het heeft forse gevolgen voor de sector en het gebied dat eigenlijk van ons allemaal is. Juridisch is het van Natuurmonumenten en Staatbosbeheer maar gevoelsmatig van alle Nederlanders. Juist omdat het zo uniek, mooi en zo rijk aan cultuur is!

De natuurorganisaties hebben een duidelijke filosofie over wat er uiteindelijk moet gebeuren. De mensen die er wonen en werken, de botenbouwers, riettelers en vissers hebben ook een filosofie. Die twee verschillen op detail en dus ook in de aanpak.

Kiest de één voor alleen natuur, wil de andere meer balans tussen verdienmodel en natuur. Vandaag heeft de fractie vooral in de Wieden gekeken. Gesproken met vertegenwoordigers van Natuurmonumenten, twee botenbouwers, voorzitters van rietteel verenigingen en twee van de drie palingvissers in het gebied.

Er is nog veel te doen daar en het wordt vervolgt.

« Terug

Archief > 2019 > juli

Geen berichten gevonden