De ChristenUnie feliciteert Bert Boerman met zijn benoeming tot gedeputeerde van het college van Overijssel.

BertBoerman.pngwoensdag 19 juni 2019

In de Provinciale Statenvergadering van 19 juni is Bert Boerman opnieuw benoemd tot gedeputeerde namen de ChristenUnie. De voorgaande periode heeft Bert zich voornamelijk ingezet voor mobiliteit, water en sociaal. Dat heeft o.a. tot een verbetering van wegen en spoor geleid.

In de periode tot 2023 zal Bert zich opnieuw bezig gaan houden met mobiliteit. Er zal veel aandacht gaan naar de weg tussen Zwolle en Enschede (N35) maar ook de lobby om de N50 (Hattemerbroek- Kampen) veiliger te maken zal de nodige inzet vragen. Er is in de vorige periode al veel gedaan rondom het spoor. Onder andere de spoorlijn tussen Kampen en Zwolle en de uitbreiding van Zwolle als knooppunt. Ook de komende jaren zal daar weer het nodige gaan gebeuren. De spoorlijnen Enschede – Groningen en de uitbreiding van elektrificatie van het spoor zullen veel aandacht gaan krijgen.

Ook zal hij zich richten op vraagstukken ten aanzien van water. Met de klimaatverandering geen onbelangrijk onderwerp. Het ligt dan ook voor de hand dat het onderwerp klimaatadaptatie in de portefeuille van Bert is gekomen.

Het college als geheel zal de inzet die de Provinciale Staten hebben vastgesteld voortvarend gaan uitvoeren. Het gaat hierbij om de hoofdopgaven voor Overijssel:

  • Krachtige economie
  • Goede bereikbaarheid
  • Hitte, droogte en wateroverlast
  • Energietransitie
  • Aantrekkelijk wonen en ruimte
  • Vitaal landelijk gebied
  • Samenleven in Overijssel

Onder het motto “Samen bouwen aan Overijssel” gaat de ChristenUnie, samen met de coalitiepartners, CDA, PvdA, VVD en SGP de uitdaging aan en we gaan samen met onze inwoners, partners en de partijen in de Staten aan de slag om resultaten te boeken voor Overijssel.

Lees ook het hele coalitieakkord: het coalitieakkoord is hier te vinden.

« Terug