ChristenUnie wil duidelijkheid over Overijsselse ‘woeker-exoten’.

Woekerplan_2.jpgdinsdag 04 juni 2019

‘Uitheemse exoten zijn een voortwoekerende plaag’, aldus ChristenUnie Statenlid Arjan Hof. Hij heeft vragen gesteld aan het College van GS in Overijssel. Hof wil weten of er door de provincie kan worden gewerkt aan een plan van aanpak. Het liefst zou Hof een brede afspraak tussen provincie, gemeenten, terreinbeheerders en waterschappen zien, opdat niet elke overheid zelf hoeft te voort te woekeren met exoten.

Namens de Statenfractie van de ChristenUnie wil Hof van Gedeputeerde Staten weten hoe het is gesteld met de bestrijding van exotische planten in Overijssel. Hij kreeg signalen van bestuurders uit Overijssel. Bovendien hebben in een uitzending van NPO’s 1-Vadaag (28 mei) gemeenten en natuurbeheerders de noodklok geluiden over snelgroeiende exoten zoals bijvoorbeeld Japanse duizendknoop.

CU-statenlid Arjan Hof: ‘Deze uitheemse planten groeien overal doorheen, zelfs asfalt en beton houdt het niet tegen’. In het programma 1 Vandaag wordt gesteld dat samenwerking in het bestrijden van deze exotische planten nogal te wensen overlaat. Hof: ‘ik wil weten of dit zo is en zo ja, hoe dit te verbeteren’. Ook wil de ChristenUnie weten of er een verhoogd gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid bestaat rondom aantasting van dijken, waterkeringen en infrastructuur. Voor gemeenten als Enschede en Hengelo is het vaak lastig om een eenduidige aanpak te hanteren in de strijd tegen deze planten omdat ze te maken hebben met verschillende terreinbeheerders en regelgeving. Op dit gebied is de provincie Gelderland tot een adequaat bestrijdingsplan gekomen dat begint bij samenwerking tussen alle betrokken instanties en beheerders.  Hof stelt: ‘Wellicht dat dit ons tot voorbeeld kan strekken’.

« Terug