CDA en ChristenUnie willen tekort medici aanpakken

ziekenhuis.jpg18-03-2019 07:00

Het CDA en de ChristenUnie in Overijssel willen dat de provincie zich gaat inzetten om het dreigend tekort aan medisch specialisten en huisartsen terug te dringen. Samen met de huisartsen, ziekenhuizen, andere zorgwerkgevers en zorgverzekeraars moet de provincie een wervingscampagne starten. Beide partijen vinden dat het vraagstuk van tekort aan medici een forse bedreiging is voor toekomstbestendige zorg in de provincie.

Westert en Van Hijum vrezen dat een tekort aan medisch specialisten en huisartsen ten koste zal gaan van de kwaliteit van de zorg in de regio. De ChristenUnie stelde onlangs in Provinciale Staten vragen over het oplopend tekort aan huisartsen in de regio. CDA-lijsttrekker Van Hijum sprak recent zijn zorgen uit over de verschraling van de ziekenhuiszorg in de provincie. De bereidheid van medisch specialisten om in Overijssel te komen wonen en werken is een van de factoren die hierbij een rol speelt. Maar ook onder gespecialiseerd verpleegkundigen, praktijkondersteuners en verloskundigen neemt het tekort toe. 

Van Hijum (CDA) en Westert (ChristenUnie) zochten elkaar en vinden dat er in de komende statenperiode meer aandacht moet komen voor de toekomst van de zorg op provinciaal niveau. Overijssel is voor artsen een ideale plek om te wonen en te werken. Oost-Nederland is voorloper op het gebied van innovatie in de zorg, wat het werk uitdagend en interessant maakt. De provincie zou zich, samen met zorgorganisaties, concreet moeten inzetten voor:

  • meer opleidingsplaatsen in de regio (lobby bij het Rijk), waardoor er meer binding ontstaat van artsen-in-spe met de provincie;
  • een wervingscampagne die artsen verleidt om te komen wonen en werken in Oost-Nederland; praktische ondersteuning bij zaken zoals het opzetten/overnemen van een praktijk, het vinden van woonruimte en een baan voor de partner;
  • samenwerking tussen zorginstellingen om het werk aantrekkelijk en afwisselend te maken, het loopbaanperspectief te verbreden en ruimte te bieden om samen binnen het Oost-Nederlandse verband van Health Valley te werken aan zorginnovaties.
  • Het organiseren van een provinciale zorgtafel, waar het gesprek over toekomstbestendige zorg dichtbij en met voldoende specialistische medici en ander zorgpersoneel.

Als het aan het CDA en de ChristenUnie ligt gaat het nieuwe provinciebestuur na de verkiezingen van 20 maart voortvarend met deze aanpak aan de slag. Beide partijen willen zich daar in elke geval de komende periode sterk voor maken. ChristenUnie en CDA vinden dat de provincie daar een actieve rol heeft te vervullen, omdat juist de zorg van wezenlijk belang is voor de leefbaarheid en sociale kwaliteit van de Overijsselse burger. 

« Terug

Archief > 2019 > maart

Geen berichten gevonden