Instroom arbeidsmarkt moet anders

EppoBruins_SybrenStelpstra_AnnikavdBelt.jpeg04-03-2019 08:22

In gesprek met Enexis, Unica, Cibap en de Stadskamer constateren het tweede kamerlid Eppo Bruins en het Statenlid Sybren Stelpstra dat de transitie van energie om verandering van werkgevers en onderwijs vraagt.

Er is een groot gebrek aan technische mensen en dat zal de komende jaren nog meer toenemen. De vergrijzing en andereberoepskeuzes zijn daar debet aan. Werkgevers als Enexis en Unica laten zien dat daar oplossingen voor zijn. Zij rekruteren mensen die in de arbeidsmarkt uitgerangeerd waren. Het betreft vooral ouderen met ervaring in of belangstelling voor techniek. Door zij-instroom kunnen zij weer zinvol werk in technische functies krijgen. Daar gaat een zorgvuldig selectie, begeleidings-, en waar nodig opleidingstraject aan vooraf. Uitgangspunt daarbij is niet wat de functie vraagt, maar wat de persoon kan bieden.

Dit is een waardevolle benadering, volgens Eppo Bruins. “Mensen kansen bieden en aandacht hebben voor, waarin zij nog bijdragen door er in te investeren zal een deel van de arbeidsvraag kunnen invullen. “Zij die nu thuis zitten, kunnen zinvol werk krijgen”. Zo komen heel wat ouderen, die elders niet aan de slag komen weer in het arbeidsproces. Het vraagt geduld en extra investeringen van werkgevers, maar het verdient zich snel terug. Doordat het proces daarvoor zorgvuldig is opgezet verdient het navolging bij meer werkgevers.

  Het statenlid Sybren Stelpstra pleit daarom ook voor vastlegging en het dupliceren van dit soort processen en instelling van versnellingteams die dit bij andere werkgevers kunnen implementeren. Scholingsfondsen uit de diverse branches zullen daarvoor breder ingezet kunnen worden. Volgens het ChristenUnie statenlid “niet meer specifiek voor de eigen, maar ook voor de andere sectoren”. De overheid moet daarom daarvoor in gesprek met werkgevers en vakbonden om het geld wat in de opleidingsfondsen zit breder in te zetten. Stelpstra zou graag willen dat het geld uit dit soort fondsen ook voor niet werkenden, wordt ingezet, zelfs tot in het primaire onderwijs toe om kinderen alvast te interesseren voor  bijvoorbeeld technische functies. 

Dat sluit aan bij de initiatieven  van de Stadskamer in Zwolle. Zij willen een makelaarsfunctie vervullen tussen ondernemers en onderwijs, Dat kan door bij werkgevers na te gaan waar en welke vraag er is en in het onderwijs leerlingen daarvoor te interesseren. Dat kan al op vrij jonge leeftijd weten ze uit ervaring, met o.a. hun workshops voor kinderen uit het basisonderwijs. Deze spelen en werken op zaterdagmiddag met technische vraagstukjes in de Stadkamer, voor iedereen toegangkelijk. De Stadkamer wil een educatieve rol vervullen voor de stad en regio in haar functie van het bieden van leestaal, naar digitaal met vervolgens techniektaal. Dat vraagt volgens de ChristenUnie voormannen andere manieren van onderwijs, maar ook van werkwijzen in bedrijven. Dat roept om plaatsen waar geëxperimenteerd, van elkaar geleerd kan worden, bijvoorbeeld in “fieldlabs”, waar theorie en praktijk bij elkaar komen.

Leerlingen van het Cibap hebben daar al ervaring mee. In hun manier van creatief ontwerpen en denken kunnen zij in de toekomst werkgevers en medewerkers helpen anders te denken, naar andere vormen te zoeken. Vormen waarin medewerkers vanuit hun competenties zich ontwikkelen, volgens het ChristenUnie Statenlid Sybren Stelpstra. “De functiescheiding heeft ons veel gebracht, maar het nadeel daarvan is dat we minder met elkaar zijn gaan praten. Door te overleggen creëren we weer kansen voor ontwikkeling, voor elkaar”.

« Terug

Archief > 2019 > maart

Geen berichten gevonden