ChristenUnie houdt waterwerkbezoek

sluis_junne.jpgwoensdag 27 februari 2019

Water is een van de belangrijkste thema’s voor de komende jaren. Daarom houdt de ChristenUnie op vrijdag 1 maart een waterwerkbezoek langs de Vecht. De Statenfractie, waterschappers en gemeenteraadsleden stoppen onder andere bij de stuw in Junne, waar een sluis wordt gebouwd. Jan Westert, Statenfractie Overijssel. “Bij alle aandacht voor klimaat en energie moeten we de wateropgave niet vergeten. Water is misschien wel het belangrijkste thema van de komende decennia.”

Bij Vechterweerd wordt het nieuw gemaal bekeken. Het werkbezoek wordt afgesloten bij de Vechtbrug in Dalfsen, waar de raadsfractie een boodschap aan de statenleden en waterschappers wil aan bieden. Daar zal Bert Boerman, gedeputeerde water ook ingaan op de wateropgave die de komende jaren belangrijk zijn voor de regio. 

Het programma ziet er als volgt uit
14.00 uur – Werkbezoek bij de stuw in Junne, waar gebouwd wordt aan een sluis in de Vecht, zoals die ook als is gerealiseerd in Diffelen. De Vecht wordt daardoor tussen Ommen en Hardenberg bevaarbaar voor kleine vaartuigen.

15. 15 uur  - Werkbezoek bij Vechterweerd, waar het nieuwe gemaal De Broekhuizen aan de rand van het Vechtdal is gebouwd. Dat gemaal wordt kort na het werkbezoek geopend. Waterschapsbestuurder Herman Odink zal daar een toelichting geven.

16.15  uur  - Werkbezoek bij de Blauwe brug te Dalfsen. De raadsfractie van Dalfsen zal daar haar ideeën over de toekomst van de bestaande blauwe bogen brug presenteren. Deze presentatie vindt plaats in de bovenzaal van Restaurant De Zeven Deugden, met uitzicht op de Vecht. ChristenUnie gedeputeerde Bert Boerman nog iets vertellen over de wateropgave waar Overijssel de komende decennia mee te maken krijgt en het belang om deze wateropgave in het kader van het klimaat serieus te nemen.

Er is ruimte voor een beperkt aantal belangstellenden. U kunt zich desgewenst aan melden via de website van de ChristenUnie Ommen en de ChristenUnie Dalfsen

« Terug